Nieuws

Gezocht: nieuwe leden Ouderraad

7 april 2022
Terug

 

De Ouderraad van Het Kwadrant is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Zij vergadert ten minste zes keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op de school en er is altijd een directielid of een vertegenwoordiger van de schoolleiding bij het overleg aanwezig. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders. De Ouderraad is aanwezig bij het Open Huis, informatieavonden, diploma-uitreikingen en organiseert contactavonden.

Wist u dat de Ouderraad …

  • Aanspreekpunt en vertegenwoordiger is van de ouders van de leerlingen?
  • Belangenbehartiger is van de ouders bij de Medezeggenschapsraad (MR), de directie, de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de gemeentelijke instanties?
  • Goede communicatie tussen leerlingen, ouders, docenten en directie heel belangrijk vindt?
  • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leerlingen bewaakt naar, bij en op school?
  • Social media heel erg ‘cool’ vindt, maar niet voor roddels en scheldpartijen?
  • Een hekel heeft aan discriminatie, geweld en pesten?
  • Van goed onderwijs houdt en van eerlijke, gelijke kansen voor alle leerlingen?
  • Orde en netheid, respect en fatsoen heel normaal vindt?
  • Vergaderingen: alle ouders welkom!

Interesse?

Voelt u zich betrokken bij het wel en wee van de school en houdt u van een uitdaging? Meldt u dan aan als lid van de Ouderraad, of woon geheel vrijblijvend een vergadering bij. Neem contact op met één van de leden van de Ouderraad of met de school. U kunt zich hiervoor aanmelden via ouderraad@hetkwadrant.nl.