Nieuws

Rookvrije school

10 oktober 2019
Terug

Zoals jullie wellicht weten, zijn wij per 21 oktober 2019 een Rookvrije School met een rookvrij terrein. Onze school zelf was al rookvrij, maar nu wordt ons hele schoolterrein hierbij betrokken. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers. Deze maatregel geldt altijd, dus ook tijdens bijvoorbeeld een ouderavond of een andere activiteit buiten schooltijd. Een overtreding behandelen we net zoals andere overtredingen van het schoolreglement.

Als blijkt dat een leerling zich niet aan de gemaakte afspraken kan houden, dan heeft dit de volgende consequenties:

  • Bij de 1e keer overtreding: de naam van de leerling wordt doorgegeven aan de coach en de werkgroep Rookvrije School. De coach maakt een notitie in Somtoday.
  • Bij de 2e keer overtreding: er volgt een gesprek met Halt en ouders worden hierbij uitgenodigd.
  • Bij meerdere malen overtreden van de regels (en gesprekken met ouders), kan er een doe- of leeropdracht volgen van school of HALT.

Tevens kan de schoolleiding besluiten om de leerling niet deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten.

Wij hebben allemaal een voorbeeldfunctie, dus wij verwachten ook van ouders/verzorgers dat zij niet roken op en rond ons schoolterrein.