Ouderraad

...van en voor ouders en leerlingen


De Ouderraad is van en voor ouders van leerlingen van Het Kwadrant, dé school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs en Praktijkonderwijs in Weert en omstreken. Bekijk HIER het ledenoverzicht van de ouderraad voor het schooljaar 2017-2018.

Wist u dat de Ouderraad …

  • Aanspreekpunt en vertegenwoordiger is van de ouders van de leerlingen?
  • Belangenbehartiger is van de ouders bij de Medezeggenschapsraad (MR), de directie, de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de gemeentelijke instanties?
  • Goede communicatie tussen leerlingen, ouders, docenten en directie heel belangrijk vindt?
  • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leerlingen bewaakt naar, bij en op school?
  • Social media heel erg ‘cool’ vindt, maar niet voor roddels en scheldpartijen?
  • Een hekel heeft aan discriminatie, geweld en pesten?
  • Van goed onderwijs houdt en van eerlijke, gelijke kansen voor alle leerlingen?
  • Orde en netheid, respect en fatsoen heel normaal vindt?

… dan weet u het nu!

Vergaderingen: alle ouders welkom!

De Ouderraad van Het Kwadrant vergadert ten minste zes keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op de school en er is altijd een directielid of een vertegenwoordiger van de schoolleiding bij het overleg aanwezig. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders. De verslagen van de vergaderingen worden op de website van de school gepubliceerd. De Ouderraad is aanwezig bij de Open Dag, informatieavonden, diploma-uitreikingen en organiseert contactavonden.

Behalve de Ouderraad zijn er nog drie inspraakorganen: de Leerlingenraad (leerlingen), de Medezeggenschapsraad (directie, docenten, leerlingen, ouders) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (bestuur LVO, docenten, leerlingen, ouders). Uw mening telt …

Voelt u zich betrokken bij het wel en wee van de school en houdt u van een uitdaging? Meldt u dan aan als lid van de Ouderraad. Neem contact op met één van de leden van de Ouderraad of met de school. De namen van de leden staan op de website (www.hetkwadrant.nl). Hebt u ideeën, klachten, tips of vragen? Blijf er niet mee zitten! Stuur ze naar ouderraad@hetkwadrant.nl.


Kies voor kwaliteit, kies voor Het Kwadrant!


Het Kwadrant staat voor aandacht, onderwijs, verantwoordelijkheid en zorg. Maar dat kan de school niet alleen! Dat doe je samen: directie, docenten, familie, leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers! Dat is kwaliteit …


De verslagen van de Ouderraad zijn hier in te zien.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!