Examens


In het onderstaande zijn alle relevante documenten m.b.t. de examens gebundeld:

PTA's cohort 2018-2020

Leerjaar 4 cohort 2018 - 2020
BASIS en KADER

Vanwege de Corona-maatregelen is een aangepast PTA opgesteld. Bekijk dit PTA HIER.

VAKMANSCHAPSROUTE cohort 2018-2020

Vanwege de Corona-maatregelen is een aangepast PTA opgesteld. Bekijk dit PTA HIER.

PTA's cohort 2019-2021

Leerjaar 3 en 4 cohort 2019-2021
BASIS en KADER

Vanwege de Corona-maatregelen is een aangepast PTA opgesteld. Bekijk dit PTA HIER.


Vakmanschapsroute

Vanwege de Corona-maatregelen is een aangepast PTA opgesteld. Bekijk dit PTA HIER.