Informatieavond leerjaar 1 en 2 VMBO en praktijkonderwijs fase 1

20 september 2021
Terug

Dit betreft een ouderavond, waarbij de ouders kennismaken met de coach van hun kind.