Documenten

Leerlingenstatuut

Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut:


Leerlingenparticipatiebeleid

We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces en op de manier waarop we op school dingen organiseren. De school heeft daarom met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad leerlingparticipatiebeleid vastgesteld. Hierin wordt beschreven op welke manier leerlingen invloed uitoefenen.


Instructie ontruiming/calamiteitenfolder

Het ontruimingssignaal bestaat uit een aanhoudend slow-whoop signaal. Wanneer je dit signaal hoort, dient de school zo snel mogelijk ontruimd te worden. Ga op aanwijzing van je docent onmiddellijk naar de verzamelplaats, dat is het grasveld aan de Nedermaaslaan/Maaslandlaan. Lees hier de ontruimingsinstructie voor leerlingen. 

Passie als kompas!