Externe zorginstanties

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.

Jeugdgezondheidszorg

We volgen samen met ouders/verzorgers het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Op de basisschool zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5-6 en 10-11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2. Bij het speciaal  onderwijs worden leerlingen regelmatig onderzocht. Naast dit alles worden kinderen op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Buiten de contactmomenten kunnen er ook vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij  de JGZ.

Als er problemen zijn begeleiden we de leerling en eventueel ouders of mentor/leerkracht. Zo nodig verwijzen we door naar andere hulpverleners.

 

Waarvoor kun je bij de JGZ terecht?
Alle ouders en jongeren (0-18 jaar) kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg, algemeen telefoonnummer: (088) 11 91 111. Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden in de folder van GGD Limburg en op www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden in de folder van GGD LImburg en op www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.


GGD Limburg Noord

Regiovestiging Weert
Mw. Hermens-De Louw
Molenpoort 2
6001 HC Weert

T. (0495) 45 75 55
E. mhermens@ggdlimburgnoord.nl


GGD Brabant Zuidoost
Mw. M. Blom
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

T. (088) 00 31 414
E. mijnkindendeggd@ggdbzo.nl


Hoofdvestiging GGD

3 Decembersingel 50
5921 AC Venlo
Postbus 1150
5900 BD Venlo
T. (088) 11 91 111

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Philips van Horne werken nauw samen. Het CJG is een professionele organisatie voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je kunt er terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind.

Contactpersoon op onze school:

Eefje Daamen
E. eefje.daamen@cjgml.nl
T. 088-0105902

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

locatie Weert
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert
E. info@cjgml.nl
T. 088-43 88 300

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!