Externe zorginstanties

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Het Kwadrant werken nauw samen. Het CJG is een professionele organisatie voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je kunt er terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind. 

Contactpersonen voor onze school:

Mandy Hodzelmans/Yvonne Konings
E. mandy.hodzelmans@cjgml.nl/yvonne.konings@cjgml.nl

NB: Momenteel heeft Mandy zwangerschapsverlof en wordt zij vervangen door Zoulikha Zaghdoud Tarhib.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
locatie Weert
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert
E. info@cjgml.nl
T. 088-43 88 300

Jeugdgezondheidszorg

We volgen samen met ouders/verzorgers het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Op de basisschool zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5-6 en 10-11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2. Bij het speciaal  onderwijs worden leerlingen regelmatig onderzocht. Naast dit alles worden kinderen op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij  de JGZ.


Waarvoor kun je bij de JGZ terecht?
Alle ouders en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Voor meer informatie, vragen en/of verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg, algemeen telefoonnummer: (088) 11 91 111. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. 

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden in de folder van GGD LImburg, de infographic over opvoeding en ontwikkeling en op www.ggdlimburgnoord.nl. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

      GGD Limburg Noord
      Vogelsbleek 7
      6001 BE Weert

       T. 088 1191200
       I. www.ggdlimburgnoord.nl/contact

 

       GGD Brabant Zuidoost
       Clausplein 10
       5611 XP Eindhoven

       T. (088) 00 31 414
       I.  www.ggdbzo.nl/contact


Hoofdvestiging GGD

3 Decembersingel 50
5921 AC Venlo
Postbus 1150
5900 BD Venlo
T. (088) 11 91 111 

Passie als kompas!