Leerlingcoördinatoren

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant leerlingcoördinatoren en daarnaast een intern ondersteuningsteam ingericht als tweedelijnsvoorziening.


Leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren voor het VMBO zijn:

  • Leerjaar 1 en 2: de heer T. Verschueren
  • Leerjaar 3: mevrouw M. Hoeben
  • Leerjaar 4: de heer K. Vranken

Voor het Praktijkonderwijs zijn dit assistent-teamleiders:

  • De heer B. Rouing
  • Mevrouw V. Janssen


Het is hun taak om:

  • Problematisch leerlinggedrag op te pakken.
  • Leerlingbesprekingen voor te zitten.
  • Time-out/schorsingen en gesprek te voeren met ouders en leerlingen.

 

Passie als kompas!