Assistent teamleiders leerlingzaken en Intern Ondersteuningsteam (IOT)

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant per leerjaar een assistent-teamleider leerlingzaken, en daarnaast een intern ondersteuningsteam ingericht als tweedelijnsvoorziening.

Assistent-teamleider

De taken van de assistent-teamleiders leerlingzaken zijn:

 • Oppakken van  problematisch leerlinggedrag 
 • Heeft de regie bij bij Leerlingbesprekingen
 • Time-out/schorsingen en gesprek met ouders en leerlingen

De assistent-teamleiders voor Het Kwadrant VMBO zijn:

 • Leerjaar 1: de heer T. Bijl
 • Leerjaar 2: de heer K. Vranken
 • Leerjaar 3 D&P: de heer K. Vranken
 • Leerjaar 3 Z&W en Techniek: de heer T. Bijl
 • Leerjaar 4: mevrouw M. Hoeben

Voor het Praktijkonderwijs zijn dit:

 • De heer B. Rouing
 • Mevrouw V. Janssen

IOT

De taken van het IOT zijn:

 • De ondersteuningscoördinator begeleidt onze leerlingen naar de best passende (extra) ondersteuning.
 • Hij coördineert en evalueert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid rondom de leerlingen binnen het ondersteuningsteam. 
 • Hij zet de lijnen uit voor ondersteuning  binnen de school
 • Hij stuurt processen aan door het motiveren, inspireren en aanspreken van de verschillende betrokken professionals, binnen en buiten de school.

Het IOT bestaat uit:

 • De heer L. Custers, voorzitter IOT
 • Mevrouw C. Rohenkohl, leerjaar 1
 • Mevrouw D. Creemers, leerjaar 2
 • De heer J. Peters, leerjaar 3
 • Mevrouw I. Nacinovic, leerjaar 4
 • Mevrouw N. Geelen, praktijkonderwijs
 • Mevrouw K. van Gils, ondersteuning
 • Mevrouw M. Salden, orthopedagoge van het samenwerkingsverband
 • Mevrouw K. Drenth en mevrouw N. Peeters, ambulant begeleiders
 • Mevrouw L. Heijmans, CJG

Via een Zorgvragenformulier beschrijven de coach en ouders/leerling hun zorgen. Het Kwadrant kent buiten het intern zorgoverleg ook nog een overleg binnen het Samenwerkingsverband.