Intern Ondersteuningsteam (IOT)

Het Kwadrant heeft een intern ondersteuningsteam ingericht als tweedelijnsvoorziening. De ondersteuningscoördinator van dit IOT:

 • Begeleidt onze leerlingen naar de best passende (extra) ondersteuning.
 • Coördineert en evalueert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid rondom de leerlingen binnen het ondersteuningsteam. 
 • Zet de lijnen uit voor ondersteuning binnen de school.
 • Stuurt processen aan door het motiveren, inspireren en aanspreken van de verschillende betrokken professionals, binnen en buiten de school.


Het IOT bestaat uit:

 • De heer L. Custers, voorzitter IOT
 • Mevrouw C. Rohenkohl, vmbo
 • Mevrouw I. Nacinovic, vmbo
 • Mevrouw N. Geelen, praktijkonderwijs
 • Mevrouw K. van Gils, ondersteuning
 • Mevrouw M. Salden, orthopedagoge van het samenwerkingsverband
 • Mevrouw K. Drenth en mevrouw N. Peeters, ambulant begeleiders
 • Mevrouw M. Hodzelmans, CJG
  NB: Momenteel heeft Mandy zwangerschapsverlof en wordt zij vervangen door Zoulikha Zaghdoud Tarhib.


Via een Zorgvragenformulier beschrijven de coach en ouders/leerling hun zorgen. Het Kwadrant kent buiten het intern zorgoverleg ook nog een overleg binnen het Samenwerkingsverband.

Passie als kompas!