Intern Ondersteuningsteam (IOT)

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant een internondersteuningsteam ingericht als tweedelijnsvoorziening. Het IOT heeft wekelijks overleg en bestaat uit:

  • L. Custers
  • J. Peters
  • N. Geelen
  • I. Nacinovic
  • C. Rohenkohl
  • K. van Gils
  • E. Derks (orthopedagoge van het samenwerkingsverband)
  • L. Hendriks/N. Peeters Ambulant Begeleiders
  • L. van Dijck/L. Heijmans CJG

Dit gebeurt door middel van een Zorgvragenformulier, waar de coach en ouders/leerling  hun zorgen beschrijven. Het Kwadrant kent buiten het intern zorgoverleg ook nog een overleg binnen het Samenwerkingsverband.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!