Coach

Speerpunt van de leerlingenzorg is de coach. De coach is altijd, naast de leerling, de belangrijkste persoon die de noodzaak van zorg beoordeelt. Samen met het Intern Ondersteunings Team en de ouders van de leerling wordt bepaald hoe de zorg het beste gestalte kan krijgen.


Taken en verantwoordelijkheden:

  • De coach is het eerste aanspreekpunt tussen leerling, ouders en school.
  • De coach legt alle gevoerde gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem.
  • De coach zorgt voor de inbreng bij de assistent-teamleider.
  • De coach vraagt om advies tijdens de leerlingbespreking.
  • De coach probeert aan de hand van de adviezen het probleem op te lossen of te verlichten.
  • De coach is verantwoordelijk voor de terugkoppeling over de voortgang van de leerling, naar het team/de teamleider en ouders toe.
  • De coach houdt de teamleider op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen bij leerlingen.


In eerste instantie kan de coach een leerling inbrengen in de leerlingbespreking van het team. Een leerlingbespreking heeft als doel teambreed (alle docenten, alle coaches) of in een kleine groep, bepaalde leerling(en) te bespreken.

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant een Intern Ondersteuningsteam (IOT) ingericht als tweedelijnsvoorziening. De assistent-teamleider en de IOT'er hebben de verantwoordelijkheid tijdens de leerlingbespreking.

Passie als kompas!