Boekenfonds

De schoolboeken en digitale leermiddelen worden aan het begin van het schooljaar gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De boeken blijven eigendom van de school. Aan het einde van het schooljaar moeten alle boeken weer worden ingeleverd. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met de ouders afgesloten. Het kaften van boeken is verplicht.

 

Passie als kompas!