Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een passende plek in het onderwijs krijgt. Dit doen we samen met de ouders. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

In onze schoolondersteuningsprofielen staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Bekijk hieronder de schoolondersteuningsprofielen van onze school:

Met vragen over het SOP kunt u terecht bij ons Intern Ondersteuningsteam.

Contact

Als u vragen heeft over wat passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij intern ondersteuningsteam van onze school, te bereiken via onze algemene contactgegevens:

T. (0495) 513666 
E. info@hetkwadrant.nl

Meer informatie:

Passie als kompas!