Leerlingenraad

Het Kwadrant heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen die iets willen veranderen, verbeteren en/of toevoegen aan de school. Het afgelopen jaar zijn wij vooral achter de schermen bezig geweest, om te zorgen voor een goed leef- en leerkwaliteit op Het Kwadrant. Je kunt daarbij denken aan: de veiligheid in de fietsenstalling, het leerlingenstatuut, het eten in de kantine, de privacy en hygiëne op de toiletten, maar ook het organiseren van schoolfeestjes. Daarnaast komt de leerlingenraad op voor de leerlingen op Het Kwadrant.

Bereikbaarheid

Heb je klachten of ideeën, laat het de leerlingenraad weten! Hoe? Schrijf je ideeën op papier en stop het in de tipbox (rode bus recht tegenover Petra) of geef het aan een leerling van de leerlingenraad. Zet er wel duidelijk op dat het voor de leerlingenraad is.

Leerlingenraad-leden.jpg

Lid worden?

Wil jij hier ook over na- en meedenken, meld je dan aan bij Petra. 


Leerlingenparticipatiebeleid

De school heeft met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad het leerlingparticipatiebeleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de inspraak en betrokkenheid van leerlingen bij het beleid van de school is geregeld en hoe Het Kwadrant de leerlingenparticipatie stimuleert en faciliteert.