Leerlingenraad

Het Kwadrant heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen die iets willen veranderen, verbeteren en/of toevoegen aan de school. Het afgelopen jaar zijn wij vooral achter de schermen bezig geweest, om te zorgen voor een goed leef- en leerkwaliteit op Het Kwadrant. Je kunt daarbij denken aan: de veiligheid in de fietsenstalling, het leerlingenstatuut, het eten in de kantine, de privacy en hygiëne op de toiletten, maar ook het organiseren van schoolfeestjes. Daarnaast komt de leerlingenraad op voor de leerlingen op Het Kwadrant.

Leerlingenraad.png

Bereikbaarheid

Heb je klachten of ideeën, laat het de leerlingenraad weten! Hoe? Schrijf je ideeën op papier en stop het in de ideeënbus (grijze bus recht tegenover Petra) of geef het aan een leerling van de leerlingenraad. Zet er wel duidelijk op dat het voor de leerlingenraad is. 


Lid worden?

Wil jij hier ook over na- en meedenken, meld je dan aan bij Petra Kneepkens. 


Leerlingenparticipatiebeleid

We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces en op de manier waarop we op school dingen organiseren. De school heeft daarom met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad leerlingparticipatiebeleid vastgesteld. Hierin wordt beschreven op welke manier leerlingen invloed uitoefenen.

Wanneer je niet in de leerlingenraad wil maar wel goede/leuke ideeën hebt, laat het dan ook a.u.b. aan ons weten!  Jullie ideeën/vragen zijn altijd welkom. De leerlingenraad vormen we samen en is er voor ons allemaal.

Passie als kompas!