Decanaat

Leerlingen maken tijdens de PLT of coachtijd opdrachten over hun studieloopbaan. Ze krijgen hierdoor inzicht in hun eigen interesses en doen ervaringen op waardoor ze betere keuzes kunnen maken. 

Met de antwoorden gaat de leerling in stapjes aan de slag. Al die stapjes helpen om een juiste studierichting, een passend vakkenpakket en uiteindelijk een goede vervolgopleiding te kiezen. Belangrijk hierbij is dat de leerling zich een beeld vormt van de verschillende beroepen en opleidingen. Bijvoorbeeld door ervaringen op te doen in praktijklessen, op stages, bij opendagen en meeloopdagen. Dan kan de leerling ervaren of het beroep, de opleiding en/of het bedrijf bij hem past.

De schooldecaan heeft voornamelijk contacten met de coaches, met mensen van de verschillende vervolgscholen en met mensen uit het bedrijfsleven. De informatie die zij ontvangt, geeft zij door aan de coach.

Lees hieronder de maandelijkse nieuwsbrief:

Mevrouw van de Kruijs is schooldecaan op Het Kwadrant. Zij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de school:
T. (0495) 513666, E. r.vandekruijs@stichtinglvo.nl

Passie als kompas!