Begeleiding

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, biedt Het Kwadrant positieve aandacht voor leerlingen en een goed ondersteuningssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. 

De leerlingondersteuning van Het Kwadrant richt zich zowel op de sociaal-emotionele als op de pedagogisch-didactische begeleiding. De coach is de spil in de leerlingondersteuning. Samen met het Intern Ondersteunings Team (IOT), leerlingcoördinator en de ouders/verzorgers van de leerling wordt bepaald hoe de zorg het beste gestalte kan krijgen.

Passie als kompas!