Lestijden

 In schooljaar 2022-2023 hanteren we géén gescheiden pauzes meer. Dit betekent dat alle leerlingen tegelijkertijd pauze hebben. 

De lestijden voor schooljaar 2022-2023 zien er als volgt uit:

50-min-les-8-lesuren.png


Verkort lesrooster

Dit schooljaar vinden er 4 verkorte lesweken plaats:

  • Week 45
  • Week 4
  • Week 15
  • Week 26 

Tijdens deze weken hanteren we het volgende lesrooster:

40-minu-les-4-lesuren.png

Tijdens deze weken eindigen de lessen voor alle leerlingen om 12.00 uur.  

Daarnaast vindt er in week 9 ook een aangepast lesrooster plaats. De lestijden zijn dan als volgt:

40-minuten-les.png