Afwezigheid

Als een leerling om ziekte of om een andere reden zoals dokter- of tandartsbezoek moet verzuimen, is het belangrijk dat de school dat snel weet. We willen graag weten waarom een leerling er niet is. Dagelijks wordt de afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als er iets niet lijkt te kloppen, informeren we de ouders en bekijken we samen wat ons te doen staan. Bekijk hier de belangrijkste regelingen omtrent afwezigheid: 

Ziek-/betermelding

Ouders moeten school laten weten wanneer hun kind ziek is. Ziekmelding kan op twee manieren gedaan worden:

 • Telefonisch voor 08.30 uur ziekmelden bij de receptie van Het Kwadrant via het telefoonnummer: 0495 - 513 666. Mocht de telefoonlijn overbelast zijn, dan mag ook een mail gestuurd worden naar frontoffice@hetkwadrant.nl. Wanneer uw kind het Praktijkonderwijs volgt, belt u: 0495 - 513 660. Daarna wordt van de ouders verwacht dat ze iedere dag bellen of mailen met de receptie om aan te geven of hun kind nog ziek is of weer beter.
 • Via Somtoday. Klik Afwezigheid aan, en vul vervolgens alle gegevens in. Bekijk HIER de brief met alle informatie. Let op: dit geldt alléén voor ziekmelding, dus niet voor tandartsbezoek, een dag verlof etc.

Wordt een vmbo-leerling gedurende de schooldag ziek, dan meldt de leerling zich bij het leerlingenloket. Daar wordt gekeken of en hoe de leerling naar huis. Hiervoor wordt eerst naar huis gebeld om ouders in te lichten. 

Te laat komen

Is een leerling zonder geldige reden te laat, dan gaat de leerling naar de les. De docent meldt de leerling te laat in Somtoday. De leerling dient zich de volgende dag 30 minuten voor aanvang van de eerste les te melden bij het leerlingenloket. Heeft een leerling zich niet gemeld, dan gaat er een mail naar de ouders en dient de leerling zich alsnog te melden. Komt een leerling vaker te laat, dan wordt dat aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. Dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar die dan in actie komt.

 • 3x te laat => de coach neemt contact op met ouders
 • 5x te laat => officiële waarschuwingsbrief naar ouders
 • 7x te laat => melding bij de leerplichtambtenaar 

Ongeoorloofd schoolverzuim

Verlof of verzuim dat wordt opgenomen zonder toestemming van de teamleider wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont. Deze beslist welke actie er ondernomen gaat worden. Het kan uitmonden in een proces-verbaal leerplicht. De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede samenwerking tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met en van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners en houdt de leerplichtambtenaar structureel spreekuur op onze school.

Leerplichtambtenaren:

     Gemeente Weert
     Dhr. P. Wilhelmus
     T. (0495) 575 000
     E. leerplichtdoorstroompunt@weert.nl

     Gemeente Nederweert
     Mw. M. Teunissen
     T. (0495) 575 460
     E. m.teunissen@weert.nl

      Gemeente Cranendonck
      Mw. F. Adamus
      T. 06 22 5659 91
      E. leerplicht@cranendonck.nl


Afmelden van leerlingen

Als een leerling tijdens het schooljaar Het Kwadrant verlaat, moet dit besproken zijn met de coach, teamleider of decaan. De ouders van de leerling moeten ervoor zorgen dat het uitschrijvingsformulier wordt ondertekend. Tevens moet worden aangegeven waar de leerling naar toe gaat. Als een leerling het onderwijs definitief wil verlaten, moeten de ouders er rekening mee houden dat volgens de Leerplichtwet een leerling 11 jaar dagonderwijs moet hebben gevolgd.

Verlofaanvraag

Ouders kunnen, in bijzondere gevallen, verlof aanvragen voor hun kind(eren). Zij dienen dit minimaal tien schooldagen van tevoren te doen en schriftelijk aan te vragen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • 1 dag: het leerlingenloket keurt de aanvraag goed of af.
 • Tussen 2-10 dagen: er dient een verlofaanvraagformulier ingevuld te worden (deze is af te halen bij Petra Kneepkens). De directie beoordeelt of het aangevraagde verlof rechtsgeldig is. Ouders worden van dit besluit op de hoogte gebracht. 
 • Meer dan 10 dagen: dit gaat buiten school om en dient via de gemeente (leerplicht) aangevraagd te worden.

Vrij voor vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 1. Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Klik hier voor verdere informatie.

Passie als kompas!