Begeleiding

Mocht er iets zijn waarbij je hulp of extra begeleiding nodig hebt, dan kun je terecht bij onderstaande contactpersonen:

De coach

In eerste instantie kun je met vragen terecht bij jouw coach. Iedere leerling op Het Kwadrant krijgt een coach toegewezen. Hij of zij begeleidt leerlingen zowel sociaal emotioneel als bij de aanpak van studievaardigheden. De coach is de contactpersoon voor jou, jouw ouders en vakdocenten. 


Leerlingenloket

Het leerlingenloket is bedoeld om allerlei zaken omtrent de begeleiding van leerlingen af te handelen. Het loket is gevestigd in lokaal 0.21 (kantoor in de hal, tegenover de conciërges). Leerlingen kunnen er ook terecht als ze even een praatje willen maken of iets belangrijks willen delen. Is het loket niet bezet? Meld je dan bij de receptie. 


Vertrouwenspersonen

Vind je het lastig om iets met je coach te bespreken? Zit je niet lekker in je vel, heb je een probleem maar durf je er met niemand over te praten, of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van onze school. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon probeert samen met jou op zoek te gaan naar een oplossing. Onze  interne vertrouwenspersoon is mevrouw Creemers. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school: T. (0495) 513 666.


Pesten

Heb je te maken met pesterijen of merk dat je iemand in jouw omgeving gepest wordt? Ook dan kun je terecht bij onze interne vertrouwenspersonen. Zij zijn het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineeren het beleid ten aanzien van van het tegengaan van pesten op school.


Veiligheidscoördinator

Op onze school hebben we een veiligheidscoördinator aangesteld. Dit is mevrouw van Gils, te bereiken via ons algemene telefoonnummer of per mail: k.vangils@stichtinglvo.nl.


Leerlingcoördinatoren en intern ondersteuningsteam (IOT)

Per afdeling zijn leerlingcoördinatoren aangesteld om de coaches te ondersteunen. Ook beschikt de school over een Intern ondersteuningsteam (IOT). Hierbij zijn ook externe instanties/specialisten betrokken. De coach kan indien nodig contact opnemen met de leerlingcoördinator of het IOT om extra of intensieve ondersteuning te bespreken. 

Passie als kompas!