Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn via het reguliere voortgezet onderwijs een schooldiploma VMBO te halen. Deze leerlingen moeten een zogenaamde RVC beschikking hebben. Zij kunnen tot ongeveer 18 jaar deel te nemen aan het Praktijkonderwijs wat in principe opleidt naar uitstroom naar arbeid.


Op maat

Leerlingen krijgen een op maat gesneden programma, waarin het accent ligt op persoonlijkheidsontwikkeling op de gebieden van Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap.

Zelfredzaamheid

Doel van het Praktijkonderwijs is om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfredzame, volwassen mensen. Hierbij hoort het vinden en aanvaarden van arbeid op de arbeidsmarkt. Of het volgen van een vervolgopleiding op MBO niveau-entreeopleiding. Dit wordt vanuit school uitgezet voor die leerlingen die dit niveau kunnen halen.

Certificaat en diploma

Bij de praktijkvakken is het altijd mogelijk om een landelijk erkend certificaat te behalen. Dit gebeurt in samenwerking met de betreffende brancheorganisaties.

Stage

Stage lopen is een vast onderdeel van het schoolprogramma in de bovenbouw. Stage en arbeid worden voorbereid op school én in het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). Het ATC is een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Centraal staat het oefenen van arbeidsvaardigheden. Iedere leerling zal tijdens zijn/haar schoolloopbaan minimaal één periode van acht weken werken op het ATC van Het Kwadrant.


Veiligheid en structuur

Op het Praktijkonderwijs zijn een veilige leeromgeving en een duidelijke structuur erg belangrijk. Duidelijke regels en afspraken, eigen (vak) leerkrachten en een eigen pauzeplaats en kantine. Daarnaast is het vak Sociale Vaardigheden een vast onderdeel van het rooster. In de onder- en middenbouw kunnen de leerlingen tevens deelnemen aan de methode Rots en Water om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Big Picture Learning

Het Praktijkonderwijs werkt volgens de principes van Big Picture Learning. Deze manier van werken heeft haar oorsprong in de VS en heeft als kenmerk dat onderwijs zeer persoonlijk wordt gemaakt. Je probeert te kijken naar de individuele kwaliteiten van iedere leerling en aan de hand hiervan een persoonlijk leerplan te maken. Dit kan dus betekenen dat een leerling niet alle vakken volgt of meer stage loopt. Je probeert via de persoonlijke passie en interesse van een leerling tot leren te komen.


Ga hier naar de de eigen website van het Praktijkonderwijs.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!