Huiswerkbegeleiding

Huiswerkklas


Op maandag en op woensdag (het zevende lesuur) kunnen leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas, onder begeleiding van een docent.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Huiswerkklas begint om 15.00 uur en duurt tot 15.50 uur in lokaal 2.09.
  • Afmelden kan alleen bij de eigen coach!
  • Te laat komen willen we zoveel mogelijk beperken in verband met de rust om te werken (alleen toegestaan als leerling van een andere locatie moet komen).
  • Huiswerkklas is geen bijlesklas, dus vragen over bepaalde vakken altijd van tevoren aan de eigen vakdocent stellen.
  • Bij begin van het uur zorg je ervoor dat je alle benodigde spullen bij je hebt.
  • Rustig werken zodat iedereen geconcentreerd kan blijven.
  • Je mag niet eten tijdens dit uur, wel mag je een flesje water meenemen.
  • Het is niet een uur om gezellig spelletjes te spelen.
  • Je houdt je aan de regels van de toezichthouder. Bij het niet opvolgen van de regels word je verwijderd en mag je verder niet meer deelnemen aan de huiswerkklas. Ouders en coach worden hiervan per brief/mail op de hoogte gesteld.

Zuid Studiebegeleiding

In samenwerking met Zuid Studiebegeleiding wordt iedere dag huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het geven van begeleiding en bijlessen op verschillende scholen in Limburg. Leerlingen werken na schooltijd in een rustige en motiverende omgeving en zonder afleiding aan hun huis- en leerwerk, in een studieruimte op school. Samen met de getrainde begeleiders worden alle taken gestructureerd en vastgelegd in een planning, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan en de begeleider vakinhoudelijke uitleg en instructies geeft.

Voor meer informatie over Zuid Studiebegeleiding, lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op http://www.zuidstudiebegeleiding.nl 


HBS Huiswerkbegeleiding

Alle onderbouwleerlingen van LVO Weert kunnen gebruik maken van HBS Huiswerkbegeleiding.
Voor meer informatie voor wat betreft de lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op  www.hbshuiswerkbegeleiding.nl

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!