Huiswerkbegeleiding

Huiswerkklas


Op maandag en op woensdag (het zevende lesuur) kunnen leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas, onder begeleiding van een docent.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Huiswerkklas begint om 15.00 uur en duurt tot 15.50 uur in lokaal 2.09.
  • Afmelden kan alleen bij de eigen coach!
  • Te laat komen willen we zoveel mogelijk beperken in verband met de rust om te werken (alleen toegestaan als leerling van een andere locatie moet komen).
  • Huiswerkklas is geen bijlesklas, dus vragen over bepaalde vakken altijd van tevoren aan de eigen vakdocent stellen.
  • Bij begin van het uur zorg je ervoor dat je alle benodigde spullen bij je hebt.
  • Rustig werken zodat iedereen geconcentreerd kan blijven.
  • Je mag niet eten tijdens dit uur, wel mag je een flesje water meenemen.
  • Het is niet een uur om gezellig spelletjes te spelen.
  • Je houdt je aan de regels van de toezichthouder. Bij het niet opvolgen van de regels word je verwijderd en mag je verder niet meer deelnemen aan de huiswerkklas. Ouders en coach worden hiervan per brief/mail op de hoogte gesteld.Huiswerkbegeleiding: externe partijen 

Heeft uw zoon of dochter moeite met het zelfstandig maken van het huiswerk of het plannen hiervan? En bent u zelf niet altijd in de gelegenheid om uw zoon of dochter hierbij te helpen? Dan is huiswerkbegeleiding iets voor u. Door meerdere keren per week naar de huiswerkbegeleiding te komen, worden leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de te bestuderen stof beter en herhaaldelijk te oefenen en te bestuderen. Aan de deelname aan de huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden.
 

Ouders kunnen voor de huiswerkbegeleiding contact opnemen met de volgende externe partijen:


Huiswerkbegeleiding PLUS

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding PLUS. Zij krijgen bovenop de reguliere huiswerkbegeleiding gerichte hulp door een gespecialiseerde begeleider. In een groepje van maximaal 5 leerlingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de planning, het leren leren en het organiseren van grote opdrachten zoals een presentatie. Heeft u vragen of interesse? Stuurt u dan een e-mail naar HWBCranendonck@gmail.com.


Lyceo

De huiswerkbegeleiding van LYCEO is gericht op het aanleren van duurzame studievaardigheden. Tijdens de huiswerkbegeleiding worden leerlingen geholpen met plannen, kunnen ze vragen stellen over de stof en word gecontroleerd of ze het leerwerk goed kennen. Naast huiswerkbegeleiding biedt LYCEO ook één op één begeleiding aan in de vorm van bijles. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lyceo.nl. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen via 06-13070108 of via e-mail: astrid.houtappels@lyceo.nl.


Studiebegeleiding Weert

Studiebegeleiding Weert begeleidt middelbare scholieren bij het ‘leren leren’ en geeft ze de structuur om hun schoolcarrière succesvol af te ronden. Ze werken in kleine groepen waarbij écht persoonlijke aandacht voor zowel leerling als ouder centraal staat. Naast de kleinschalige huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen speciale studievaardigheidstrainingen volgen. Voor informatie over Studiebegeleiding Weert kunt u terecht op sbweert.nl.

 

DB Studiebegeleiding

DB Studiebegeleiding helpt de leerling bij het plannen en structureren van het dagelijks huiswerk, de s.o.’s, proefwerken en bij de voorbereiding van de proefwerkweken. Dit doen we door middel van maatwerk dat gericht is op de leerproblemen en -vragen van de leerling. We ondersteunen door middel van de juiste vakkennis. Daarnaast wordt er ook bijles gegeven voor alle vakken in alle leerjaren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dbstudiebegeleiding.nl.  


Vossen studiecoaching

Vossen Studiecoaching is er voor leerlingen die hulp nodig hebben bij alles wat met school te maken heeft. We helpen leerlingen o.a. met overzicht houden, structureel te werk gaan en voorbereiden voor een toets. Ook voor inhoudelijke bijles kunnen leerlingen bij ons terecht. Onze werkwijze is altijd een-op-een en aangepast aan de hulpvraag van de leerling. Bel voor meer informatie of een gratis proefles naar Janneke Vossen 06 12 45 66 43 of kijk op www.jannekevossen.nl

Passie als kompas!