Huiswerkbegeleiding

Zuid Studiebegeleiding

In samenwerking met Zuid Studiebegeleiding wordt iedere dag huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met het geven van begeleiding en bijlessen op verschillende scholen in Limburg. Leerlingen werken na schooltijd in een rustige en motiverende omgeving en zonder afleiding aan hun huis- en leerwerk, in een studieruimte op school. Samen met de getrainde begeleiders worden alle taken gestructureerd en vastgelegd in een planning, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan en de begeleider vakinhoudelijke uitleg en instructies geeft.

Voor meer informatie over Zuid Studiebegeleiding, lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op http://www.zuidstudiebegeleiding.nl 


Huiswerktoezicht Plus

Alle onderbouwleerlingen van LVO Weert kunnen gebruik maken van Huiswerktoezicht Plus op de Philips van Horne. Huiswerktoezicht Plus is een onderdeel van HuiswerkBegeleiding Spijkers (HBS).

Voor meer informatie voor wat betreft de lestijden, het tarief en aanmelden kijkt u op http://www.hbspijkers.nl/

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!