Trainingen

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in overleg met de coach gebruik maken van de volgende faciliteiten:

  • Rots & Water
  • Faalangst-Reductietrainingen
  • Sociale Vaardigheden
  • Agressie-Regulatietraining
  • Training voor omgang met jongens en meisjes
  • Coachingsproject 2-gether van Punt Welzijn

Een aantal van deze trainingen wordt niet op school aangeboden, maar door externe instanties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coach.

Passie als kompas!