Het Kwadrant

Het Kwadrant is de enige school voor het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) met Praktijkonderwijs in Weert en omgeving. Het is een middelgrote, nog erg overzichtelijke, school met ongeveer 780 leerlingen, waar sfeer, interesse voor elkaar, maar ook regels gewoon belangrijk zijn. Samen leven, werken, studeren en ontspannen op een positieve manier! De school is onderdeel van LVO Weert en maakt deel uit van van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

LVO Weert verbindt Het Kwadrant, Het College Weert, het BRAVO! College Cranendonck en de Philips van Horne. De scholen hebben een servicepunt dat voor alle drie de scholen op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair werkzaam is. De scholen hebben allen een eigen rector en het BRAVO! College een sectordirecteur. De schoolleiding van Het Kwadrant bestaat uit de rector en teamleiders.


Visie en missie

Het Kwadrant is de school waar competent zijn, worden en blijven het perspectief is voor leerlingen en personeel. In deze school staan het leerproces van de leerling en de zorg voor de leerling centraal. De zorg richt zich zowel op de sociaal–emotionele als de pedagogisch–didactische begeleiding door coaching van het personeel. De doelstelling is de leerling te leiden naar een competente jongvolwassene. Het Kwadrant wil dit bereiken door het creëren van een stimulerende, contextrijke en praktische leeromgeving.


Onderwijsaanbod

Het Kwadrant biedt de volgende opleidingen aan:

 • VMBO Basis en Kader (leerjaar 1 t/m 4)*
  Na leerjaar 2 kiezen de leerlingen één van de volgende profielen:
  - Profiel Dienstverlening & Producten D&P
  - Profiel Bouwen, Wonen en Interieur BWI (techniek)
  - Profiel Produceren, Installeren en Energie PIE (techniek)
  - Profiel Economie en Ondernemen E&O
  - Profiel Zorg en Welzijn Z&W
  Bekijk in dit filmpje wat deze 5 profielen inhouden.

  * VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg: de eerste twee leerjaren zijn voor alle leerlingen hetzelfde. Vanaf leerjaar 3 geldt dat binnen het gekozen profiel een vast programma en vakkenpakket wordt aangeboden. De programma’s bieden aansluiting op de sectoren in het MBO.

  - De basisberoepsgerichte leerweg VMBO (Basis) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen niveau 2 van het MBO.
  - De kaderberoepsgerichte leerweg VMBO (Kader) richt zich op de praktijk en bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

 • Vakmanschapsroute (VMBO/MBO)
 • Praktijkonderwijs


Open leercentrum

Een van de flitsendste afdelingen van de school is het open leercentrum. Deze moderne afdeling is er voor de leraar die er klassikaal les wil geven en voor de leerling die individueel op de computer iets uit wil werken. Het OLC beschikt over 24 computers in de open ruimte en 12 computers in een zgn. stilteruimte. Voor iedereen die van het OLC gebruik wil maken: let op de afspraken en regels, zoals die in het OLC gelden.

Passie als kompas!