Vakmanschapsroute 

De vraag naar technisch geschoold personeel blijft groeien. Daarom biedt onze school, in nauwe samenwerking met partners uit het onderwijs en het regionale bedrijfsleven, deze unieke techniekopleiding aan.  


Dit is een opleiding die gericht is op techniek, waar de leerlingen vooral met hun handen kunnen werken. Binnen deze opleiding bieden wij twee routes aan: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en Produceren, Installeren & Energie (PIE). Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren om zelfstandig en samen te kunnen werken. Het accent ligt niet zozeer op het tot in de finesse onder de knie krijgen van technische vaardigheden, maar meer op het vermogen om zelfstandig en oplossingsgericht te kunnen handelen in werksituaties. 

De eerste leerjaren zijn algemeen en oriënterend van aard en daarna volgt de verdieping. De leerlingen krijgen vanaf leerjaar 1 10 uur praktijklessen techniek. Dit is in plaats van de vakken Verzorging, Economie en Kunst. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen ook 10 uur praktijklessen techniek, dit in plaats van Duits, Verzorging, Economie en Kunst. Na twee jaar wordt een keuze gemaakt tussen de profielen BWI en PIE. 

Bekijk HIER een folder met meer informatie over deze unieke opleiding.

JL71406.jpg


Samenwerking met bedrijfsleven

Uniek aan de opleiding is de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Mensen uit het bedrijfsleven verzorgen gastlessen en de leerlingen gaan regelmatig naar bedrijven toe om zelf te ervaren hoe het erop de werkvloer aan toe gaat.


JL71401.jpg


Geïntegreerd onderwijs

Bijzonder is dat de lesstof geïntegreerd wordt aangeboden. Dit betekent dat Techniek niet alleen tijdens de vaklessen centraal staat, maar ook in de algemeen vormende lessen, zoals wiskunde of Engels. In deze lessen worden voorbeelden uit de techniek gebruikt of wordt aangesloten bij hetgeen er in de lessen Techniek aan bod is geweest. Op deze wijze krijgen de leerlingen een brede kijk op techniek en zijn ze beter voorbereid op wat de samenleving van hen vraagt.

We zijn momenteel in gesprek met onze partners hoe we het beste vorm kunnen geven aan 'leren in de echte wereld', waarbij examenonderdelen worden afgenomen in een bedrijf op bij een MBO-partner.

Passie als kompas!