Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van de inspectie is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet de inspectie onder andere door het bezoeken van scholen.

Inspectie van het Onderwijs, locatie Tilburg
Postbus 88
5000 AB Tilburg
T. (088) 669 60 00
W. www.onderwijsinspectie.nl