Inspraak

Op een school is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het Kwadrant kent daarvoor een aantal overlegorganen. Zij maken het mogelijk de diverse partijen bij de school te betrekken en plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen.

Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het belangrijkste interne inspraakorgaan van de school.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!