In-, door- en uitstroom

Onderstaande gegevens betreffen enkel de gegevens van onze vmbo-leerlingen.


Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. De leerlingen die instromen zijn afkomstig uit het (speciaal) basisonderwijs.

   2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Aantal leerlingen 685 682 648 681 723Doorstroom

Op de website scholenopdekaart.nl wordt per schooljaar aangegeven hoeveel leerlingen onvertraagd doorstromen naar het volgende leerjaar in dezelfde opleiding of een hogere onderwijssoort. Tevens zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten.


Onderwijssnelheid
De doorstroom van de leerlingen in de school is een speerpunt in onze organisatie. Ons doel is om leerlingen niet te laten doubleren (het jaar over te laten doen) of af te laten stromen.

In onderstaande gegevens ziet u hoeveel procent van onze leerlingen over is gegaan naar een hoger leerjaar. 

  2018-2019 2019-2020  2020-2021 2021-2022
Onderbouw  98,9 %  98,9 %  98,5 % 97,9%
Bovenbouw basis  97,4 %  94,8 %  97,1 % 94,1%
Bovenbouw kader  97,4 %  97,1 %  96,9 % 96,2%Onderwijspositie
Van alle leerlingen in leerjaar 3 wordt gekeken wat het advies was op de basisschool. Zitten leerlingen nog op hetzelfde advies of zijn ze opgestroomd of afgestroomd?

Een positief percentage betekent dat er meer leerlingen opstromen dan afstromen. Een negatief percentage betekent dat er meer leerlingen afstromen dan opstromen.

  2019-2020  2020-2021 2021-2022 Landelijke norm
Basis en kader 7,79 % 3,75 % 6,10 % -12,10 %Uitstroom

Examenresultaten

Hieronder zijn de slaagpercentages van de afgelopen vijf jaren opgenomen:

  2019 2020 2021 2022 2023
Basis 100 % 100 % 100 % 98,0%  95,7%
Landelijk 97,9 % 99,4 % 99,2 % 99,0%  95,9%
Kader 99,0 % 100 % 100 % 98,0%  96,4%
Landelijk 95,7 % 99,5 % 98,9 % 98,9%  93,8%

Examenresultaten per afdeling (in procenten)

 
Een klein percentage van de leerlingen verlaat de school zonder diploma.  

  2018-2019   2019-2020   2020-2021   2021-2022   2022-2023  
Basis      0% 0% 0% 2% 3,9%
Kader 0% 0% 0% 2% 3,4%

 

Passie als kompas!