Dyslexie- en dyscalculie

Om de leerlingen met dyslexie en dyscalculie op een zo goed mogelijke manier te begeleiden, is een dyslexie- en dyscalculiebeleid opgesteld. Dit beleid beschrijft op welke manier leerlingen met dyslexie of dyscalculie (of waarbij het vermoeden is van dyslexie of dyscalculie) op een zo optimaal mogelijke manier begeleid kunnen worden om het onderwijs op Het Kwadrant te kunnen doorlopen.

Dyslexieprotocol

Dyslexie

We bieden de volgende faciliteiten aan:

  • meer tijd bij toetsen
  • lettertype Arial 12 pt
  • digitale boeken
  • digitale toetsen (te beluisteren met Claroread)
  • toetsen typen

Voor de kernvakken Nederlands en Engels worden er digitale boeken/ dyslexiebestanden aangeschaft. Wanneer een leerling deze gebruikt en hier positief over is, kan die leerling indien nodig ook digitale boeken voor andere vakken aanvragen.

Claroread

Claroread is een spraakherkenningsprogramma dat gebruikt wordt als auditieve ondersteuning voor leerlingen die hieraan behoefte hebben. Het is een hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie. Het leest alle tekst voor op de computer. Ook het voorlezen en bewerken van digitale boeken behoort tot de mogelijkheden. Claroread is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten. Het is een eenvoudig computerprogramma met veel mogelijkheden. Het programma wordt -als extra service- gratis aan leerlingen verstrekt met een dyslexieverklaring.

Bekijk HIER de demo-versie van dit programma.

Leerlingen ontvangen op hun schoolaccount gegevens over het downloaden van Boeklezer, de handleiding over de installatie van hun digitale boeken en een begeleidende brief. Ook de ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een mail hierover. 

Dyslexie-/dyscalculiepas

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen met dyslexie en dyscalculie van leerjaar 1 een pas. Bekijk deze groene dyslexie-/dyscalculiepas a.u.b. samen met uw kind.
De leerling kan hiervan een foto maken op zijn/haar telefoon. Leerlingen van de andere leerjaren hebben deze reeds in hun bezit. Nieuwe leerlingen die instromen op onze school ontvangen ook deze pas.

Meer informatie

Mochten er vragen zijn over dyslexie/dyscalculie dan kunt u contact opnemen met mevrouw van Eerd, te bereiken op l.vaneerd@stichtinglvo.nl of 0495-513 666.

Passie als kompas!