Dyslexie en dyscalculieondersteuning

Om de leerlingen met dyslexie en dyscalculie op een zo goed mogelijke manier te begeleiden is een dyslexie- en dyscalculie beleid opgesteld. Dit beleid beschrijft op welke manier leerlingen met dyslexie of dyscalculie of waarbij het vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, op een zo optimaal mogelijke manier begeleid kunnen worden om het onderwijs op Het Kwadrant te kunnen doorlopen.

Claroread

Claroread is een programma dat in het Voortgezet Onderwijs in Weert en Cranendonck gebruikt wordt als auditieve ondersteuning voor leerlingen die hieraan behoefte hebben. Het is een hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie. Het leest alle tekst voor op de computer. Ook het voorlezen en bewerken van digitale boeken behoort tot de mogelijkheden. Claroread is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.

Medio september 2018 ontvangen de leerlingen op hun schoolaccount gegevens over het downloaden van Boeklezer, de handleiding over de installatie van hun digitale boeken en een begeleidende brief. Ook de ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een mail hierover.

Informatieavond dyslexie 10 april 2019

Hier kunt u de presentatie nalezen die op deze avond verstrekt is.

Dyslexie-/dyscalculiepas

Op 28 augustus 2019 hebben alle leerlingen met dyslexie en dyscalculie van leerjaar 1 een pas ontvangen. Bekijk deze samen met ouder(s)/verzorger(s). Lees de hierbij horende brief.

Leerlingen van de andere leerjaren hebben deze reeds eerder ontvangen.

Digitale boeken downloaden

Bekijk hier de brief met meer informatie over het downloaden van de digitale boeken.

Meer informatie

Mochten er vragen zijn over dyslexie/dyscalculie dan kunt u contact opnemen met Lilian van Eerd, te bereiken op l.vaneerd@stichtinglvo.nl of 0495-513 666.