Dyslexie en dyscalculieondersteuning

Om de leerlingen met dyslexie en dyscalculie op een zo goed mogelijke manier te begeleiden is een dyslexie- en dyscalculie beleid opgesteld. Dit beleid beschrijft op welke manier leerlingen met dyslexie of dyscalculie of waarbij het vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, op een zo optimaal mogelijke manier begeleid kunnen worden om het onderwijs op Het Kwadrant te kunnen doorlopen.

Claroread

Claroread is een programma dat in het Voortgezet Onderwijs in Weert en Cranendonck gebruikt wordt als auditieve ondersteuning voor leerlingen die hieraan behoefte hebben. Het is een hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie. Het leest alle tekst voor op de computer. Ook het voorlezen en bewerken van digitale boeken behoort tot de mogelijkheden. Claroread is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.

Medio september 2021 ontvangen de leerlingen op hun schoolaccount gegevens over het downloaden van Boeklezer, de handleiding over de installatie van hun digitale boeken en een begeleidende brief. Ook de ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een mail hierover.

Informatiefilmpje voor alle leerlingen met dyslexie

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om u allen op school uit te nodigen voor een kennismaking en voor informatieverstrekking. Daarom is er -als alternatief- een informatiefilmpje gemaakt in september 2020. Hopelijk biedt dit bijgevoegde filmpje (van ongeveer 15 minuten) voldoende uitleg.

Informatie voor nieuwe leerlingen dyslexie

Op 26 mei 2021 is er online informatie verstrekt over dyslexie. Dit verliep aan de hand van een powerpointpresentatie.

Dyslexie-/dyscalculiepas

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen met dyslexie en dyscalculie van leerjaar 1 een pas. Bekijk deze groene dyslexie-/dyscalculiepas a.u.b. samen met uw kind.
De leerling kan hiervan een foto maken op zijn/haar telefoon. Leerlingen van de andere leerjaren hebben deze reeds in hun bezit. Nieuwe leerlingen die instromen op onze school ontvangen ook deze pas.

Claroread en digitale boeken downloaden

Bekijk hier de brief met meer informatie over Claroroad en het downloaden van de digitale boeken.

Meer informatie

Mochten er vragen zijn over dyslexie/dyscalculie dan kunt u contact opnemen met Lilian van Eerd, te bereiken op l.vaneerd@stichtinglvo.nl of 0495-513 666.