Nieuws

Factuur vrijwillige ouderbijdrage

24 november 2022
Terug

Onze school vraagt ouders via een vrijwillige ouderbijdrage om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid.

Betaling via digitale factuur

Op donderdag 24 november heeft u in uw mailbox een mailtje hierover ontvangen van WIS Collect, met daarin opgenomen de factuur. We hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer is dan alleen het volgen van lessen in een klaslokaal.

Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op Het Kwadrant zo afwisselend en interessant maakt, niet meer aangeboden kan worden. Wanneer veel ouders besluiten om de vrijwillige ouderbijdragen niet te betalen, kunnen we bepaalde activiteiten niet meer organiseren voor de leerlingen. Dit zouden we heel erg jammer vinden.