Het Kwadrant: donderdag 1 februari 2024

U bent voor de voorlichtingen en de proeflessen van het VMBO van harte welkom vanaf 18:30 uur. Om 18:45 uur start het programma voor het VMBO.

Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs hanteert aparte voorlichtingen. Deze vinden niet plaats op donderdag 1 februari a.s. 

Het Praktijkonderwijs is ingericht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de lessen. Vandaar dat de klassensamenstelling iets kleiner is dan bij het VMBO. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs heeft u een indicatie/beschikking nodig. Uw basisschool kan u hierover informeren.

Leerlingen worden in het praktijkonderwijs voorbereid op werk of doorleren op het MBO. Leerlingen mogen blijven tot hun 18de. Op Praktijkonderwijs worden zowel praktijklessen als theorielessen aangeboden. Daarnaast wordt er veel stage gelopen om de leerlingen kennis te laten maken met de dagelijkse praktijk. 

Voor Praktijkonderwijs worden aparte afspraken/voorlichtingen ingepland door onze collega’s. Indien u meer informatie of een afspraak wilt maken, kunt u deze aanvragen via Nicole Geelen: nicole.geelen@stichtinglvo.nl.  

VMBO


OUDERS/VERZORGERS

Wij bieden u het volgende programma aan:

 • 18:45 - 19:10 uur: algemene presentatie over het VMBO, aansluitend:
 • Drie rondes van elk 20 minuten met voorlichtingen:
  Ronde 1: 19:15 - 19:35 uur
  Ronde 2: 19:40 - 20:00 uur
  Ronde 3: 20:05 - 20:25 uur
 • 20:25 uur: einde voorlichting. U kunt uw zoon/dochter opwachten in de hal.

U kunt kiezen uit de volgende voorlichtingen:

 1. Dyslexie
 2. Ondersteuning zorg/IOT (Intern Ondersteuningsteam)/CJG
 3. Wat doet een coach?
 4. Vakmanschapsroute techniek
 5. De profielen (mogelijkheden in de bovenbouw)


LEERLINGEN

Leerlingen volgen ondertussen één theorles en één praktijkles. Het programma:

 • 18:45 uur: start les 1
 • 19:30 uur: einde les 1
 • 19.45 uur: start les 2
 • 20.30 uur: einde les 2

Je kiest één van onderstaande vijf mogelijkheden. Let op: vol is vol. Meld je dus tijdig aan!

 • Economie & Ondernemen (praktijkles) met Nederlands (theorieles)
 • Zorg & Welzijn (praktijkles) met Mens & Maatschappij (theorieles)
 • Dienstverlening & Producten (praktijkles) met Mens & Natuur (theorieles)
 • Produceren, Installeren en Energie (praktijkles) met wiskunde (theorieles)
 • Bouwen, Wonen en Interieur (praktijkles) met Engels (theorieles)

Je hebt dus les 1: een praktijkles en les 2: de hierbij behorende theorieles óf omgedraaid. De indeling hiervoor krijg je op de avond zelf te horen.  


Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is op deze pagina te vinden van maandag 11 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024, 12:00 uur.

Mocht u zich op meerdere scholen aan willen melden voor de voorlichtingsavond, dat kan!

Passie als kompas!