Vrijwillige ouderbijdrage

8 januari 2024
Terug

De school vraagt ouders/verzorgers via een vrijwillige ouderbijdrage om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid.

We hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer is dan alleen het volgen van lessen in een klaslokaal. Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op Het Kwadrant zo afwisselend en interessant maakt, niet meer aangeboden kan worden. Wanneer veel ouders besluiten om de vrijwillige ouderbijdragen niet te betalen, kunnen we bepaalde activiteiten niet meer organiseren voor de leerlingen. Dit zouden we heel erg jammer vinden.

Daarom willen we u vragen om een financiële bijdrage hieraan te leveren. De keuze-factuur hiervoor is begin januari aan alle ouders/verzorgers per mail verstuurd vanuit ons facturatiesysteem WIS. Bekijk HIER het instructiefilmpje over deze wijze van betalen. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen hebben, gelieve dan ook even uw spambox te controleren.

We zouden het zeer waarderen als u deze factuur wilt voldoen. U kunt indien gewenst zelf het bedrag aanpassen (naar boven of naar beneden).

Heeft u hier vragen over, dan kunt u zich wenden tot het servicepunt financien, telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur op: 0495-431069, en per mail: schoolkosten@lvo-weert.nl o.v.v. debiteurennummer.

Passie als kompas!