KUNSTKLASplus

Kunst neemt binnen de school Het Kwadrant Weert, een hele belangrijke plaats in. De reden hiervoor is, dat kunst je blik op de wereld verbreedt. Dat school meer is dan kennisoverdracht. Bij Kunst is niet zozeer het resultaat belangrijk, maar meer het proces.
Kunst geeft de mogelijkheid om waarlijk van de leerling zelf uit te gaan. Om initiatieven en ideeën van leerlingen te stimuleren. Het proces van creativiteit en gevoelens uiten met betrekking op jezelf in relatie tot de wereld om je heen en dit in beeld en/of muziek, toneelspel, omzetten is een meerwaarde voor het verdere leven. Behalve dat, is kunst ook een taal die iedereen kan verstaan. Universele meningen en gevoelens kunnen worden gedeeld met elkaar. Zoals een leerling van Het Kwadrant zo mooi verwoordde: “Kunst is voor mij emotie”.


Sinds september 2016 heeft onze school een KUNSTKLASplus. Dit is een extra kans en mogelijkheid voor leerlingen, met meer dan gemiddelde interesse voor een bepaalde discipline (beeldende kunst, fotografie, decor, theater, muziek etc), om zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Het vak KUNST wordt thans aangeboden in leerjaar 1 en 2. Het vak KUNSTKLASplus wordt aangeboden aan leerjaar 2, 3 en 4 en vindt plaats op woensdag het 7de uur en is alleen bedoeld voor de zeer gemotiveerde (kunst)leerling. Talent is niet noodzakelijk, het gaat om de interesse. Binnen deze plusklas zal van alles aan bod komen. De leerling zelf is leidraad.

KUNSTKLASplus in het kort:

  • Verdieping binnen meerdere soorten kunst
  • Binnen en buiten school
  • Vanuit de leerling
  • Certificaat bij afsluiting
  • Portfolio eventueel vervolgopleiding
  • Uitstapjes/excursies instellingen en opleidingen
  • Gezellige gemotiveerde groep
  • Woensdagss het zevende uur 
  • Maximaal 15 leerlingen
  • Leerjaren 2, 3 en 4  

Passie als kompas!