Het Kwadrant NTC (Nederlandse Taal en Cultuur)

Op deze locatie volgen leerlingen die in hun asielzoekersprocedure zitten onderwijs op de door Het Kwadrant opgerichte school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). 

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen Nederlandse woorden en zinnetjes aangeleerd die zij gebruiken in de contacten met hun omgeving. Bijvoorbeeld bij boodschappen doen, bellen met een Nederlandse instantie etc. Daarnaast volgen de leerlingen lessen burgerschap en krijgen zij rekenen, gymnastiek, verzorging en beeldende vorming.

Leerlingen verblijven slechts tijdelijk op deze school omdat hun asielzoekersprocedure na bepaalde tijd behandeld is of omdat ze overgeplaatst worden naar een andere AZC locatie in Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

 

 

Passie als kompas!