Topsport Talentschool en Sportstroom

Het Kwadrant voert officieel de status van 'Topsport talentschool'. Het Kwadrant motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren.

Topsport

Een Topsport talentschool is een school waar sporttalenten onderwijs en sport samen kunnen ontwikkelen. Deze begeleiding krijgen ze vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt Het Kwadrant samen met Limburg Sport; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten. De organisatie kent de sporters hiervoor bepaalde statussen toe, die het niveau aangeven waarop de sporter presteert. Alle niveaus worden door het NOC*NSF begeleid. De hoogste status, de A-status, wordt bereikt als een sporter eindigt bij de eerste acht van een EK of WK. Echter, hier gaat een hele weg aan vooraf en de school speelt daarin een belangrijke rol.

Wil je meer hierover weten, klik dan HIER.

Sportstroom

Het Kwadrant is vanaf schooljaar 2018-2019 gestart met een klas voor de Sportstroom. De Sportstroom is voor iedereen die sport als passie heeft! Sport je graag, wil je kennis maken met alternatieve sportonderdelen en je wilt meer leren over een gezonde leefstijl? Dan is de Sportstroom iets voor jou! De Sportstroom is een klas die naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding (LO), 2 uur extra aan sport gerelateerde lessen (theorie en praktijk) krijgt aangeboden.

De Sportstroom vindt plaats in leerjaar 1 met een doorstroom naar leerjaar 2. In leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen standaard 8 Persoonlijke LeerTijd (PLT) uren. Voor de leerlingen van de Sportstroom betekent dit dat twee uur van deze lessen worden ingevuld met 'extra' LO. Deze worden gegeven door een Lichamelijke Opvoeding. Er blijven zes lessen PLT over. De leerlingen volgen dus evenveel lessen als reguliere leerlingen. De lessen vinden plaats binnen het huidige rooster (les van 08:45u – 14:55 uur).


Aanmelden


Schrijf een motivatiebrief voor de Sportstroom en stuur deze naar mailto:j.wilms@stichtinglvo.nlmet daarin tenminste:

  • Naam leerling
  • Welke sport je beoefent
  • Waarom je wilt deelnemen
  • Waarom jij een geschikte leerling bent

N.B. Leerlingen die een motivatiebrief schrijven krijgen voorrang bij de inschrijving! Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting  een keuze gemaakt.  

Meer informatie
J. Wilms, docent LO
E. j.wilms@stichtinglvo.nl
T. (0495) 513 666

Bekijk HIER de folder voor meer informatie.