Topsport Talentschool

Middel-1.pngHet Kwadrant is een Topsport Talentschool. Een school die speciale begeleiding biedt voor toptalenten op het gebied van sport. De school motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Het Kwadrant vormt één van de dertig Topsport-scholen in Nederland.


Topsport

Een Topsport Talentschool is een school waar je als sporttalent onderwijs en sport samen kunt ontwikkelen. Je krijgt deze begeleiding vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt LVO Weert samen met Limburg Sport; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten en het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport, voorheen bekend als Stichting LOOT, dat sinds 1991 scholen ondersteunt die de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-status mogelijk maken.


Stimuleren en motiveren

Het Kwadrant wil als Topsport Talentschool zoveel mogelijk meewerken aan het uitbouwen van een sportcarrière, al blijft het behalen van het schooldiploma het belangrijkste doel. Belangrijk is dat dit samen gaat met het goed presteren en ontwikkelen van de sportcarrière.


Toelatingsvoorwaarden

Het NOC*NSF heeft met de sportbonden criteria opgesteld voor het toekennen van de talentenstatus, welke recht geeft op topsport-faciliteiten. Deze zgn. talentenprofielen zijn gebaseerd op een leeftijdsprofiel, programmaprofiel en prestatieprofiel. Er zijn drie talentenstatussen: belofte, nationaal talent en internationaal talent. Alleen leerlingen die in het bezit zijn van zo'n talentenstatus, toegekend door de sportbond, hebben recht op topsport-faciliteiten. De leerlingen die niet (meer) officieel aan de criteria voldoen, maar wel in het bezit zijn van een topsportpas gegeven door Limburg Sport, blijft de school binnen de wettelijke regels zoveel mogelijk faciliteiten bieden. Via de coördinatoren van de school kan een aanvraag worden ingediend om als Topsport Talent-leerling te worden toegelaten.


Kosten

Aan de Topsport-begeleiding zijn in de meeste gevallen geen kosten verbonden. Mocht in individuele gevallen een bijdrage noodzakelijk zijn, dan wordt dit in overleg met de ouders/verzorgers geregeld.

Voor vragen over de Topsport Talentschool kun je terecht op www.evot.nl en kan contact op worden genomen met de Topsport coördinator dhr. Wilms.

logoEvo.png

 

Passie als kompas!