Aanmelden als nieuwe leerling

In de komende maanden zullen jullie een belangrijke stap zetten: de keuze voor een school voor het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Hebben jullie al een keuze gemaakt? Op Het Kwadrant ben je van harte welkom!


Aanmeldprocedure/toelatingsbeleid

Op Het Kwadrant in Weert kunnen leerlingen terecht voor Praktijkonderwijs, Basis en Kader beroepsgericht onderwijs. Aanmelden op Het Kwadrant kan met een PRO-, Basis- of Kader-advies. Het advies van de basisschool is hierbij bindend.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt in een vroeg stadium bekeken of de school deze ondersteuning kan bieden. Het Kwadrant volgt hier de route’s van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO) Weert, Nederweert en Cranendonck 3103. Welke ondersteuning we kunnen bieden, staat omschreven in ons schoolondersteuningsprofiel.

Leerlingen die zich vanuit het buitenland aanmelden, dienen een instroomonderzoek te laten afnemen bij Profiel ASL. Een instroomonderzoek is bedoeld voor leerlingen die momenteel in het buitenland naar school gaan, maar willen instromen in het Nederlands onderwijs. Het vindt plaats om te bepalen in welk niveau en leerjaar de leerling het beste lijkt te kunnen instromen. Het niveau dat voortkomt uit dit onderzoek wordt door de school overgenomen.

Mochten wij als school de ondersteuningsbehoefte die een leerling nodig heeft niet kunnen bieden, dan kunnen wij een leerling niet plaatsen. De ouders/verzorgers krijgen hiervan schriftelijk bericht. In gezamenlijkheid zullen we dan op zoek gaan naar een meer passende school. Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om binnen zes weken bij het college van bestuur bezwaar te maken tegen deze uitspraak.


Aanmelden

Alle leerlingen van groep 8 maken binnenkort hun keuze voor de middelbare school. Een nieuwe school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe vrienden, een spannende stap! Heb je al een keuze gemaakt? Op Het Kwadrant ben je van harte welkom! Lees hieronder hoe je je aan kunt melden voor onze school.

Iedere leerling is op onze school welkom; wij hanteren geen maximum aan het aantal aanmeldingen.  
Digitaal aanmelden kan via het online aanmeldformulier van maandag 25 maart (09.00 uur) tot en met dinsdag 26 maart (23.59 uur) 2024. Het formulier is gedurende deze dagen te vinden op deze pagina. Tijdens de aanmelding kun je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen hier bij de indeling van de klassen zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Is de inschrijftermijn voorbij maar wil je je alsnog op Het Kwadrant aanmelden? Dan ben je uiteraard altijd van harte welkom. Neem hiervoor contact op met: 

Aanmelden vmbo 

Neem contact op met mevrouw Janssen (carola.janssen@stichtinglvo.nl). 

Aanmelden Praktijkonderwijs 

Leerlingen die zich willen aanmelden voor het Praktijkonderwijs op Het Kwadrant kunnen daar een afspraak voor maken bij mevrouw Geelen via nicole.geelen@stichtinglvo.nl.  


En daarna?

Alle nieuwe brugklasleerlingen maken op maandag 3 juni in 2024 kennis met hun coach en medeleerlingen. Lees hier meer informatie over de aanschaf van je schoolsport kleding. 

We starten het schooljaar vervolgens met twee introductiedagen. Tijdens deze dagen leer je de klas en je coach beter kennen. Ook wordt je heel goed voorbereid  op de eerste echte schooldag.


Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer via (0495) 513 666 of via de mail: info@hetkwadrant.nl

Passie als kompas!