Het Kwadrant Praktijkonderwijs


Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om via het reguliere onderwijs een vmbo-diploma te halen. Doel van het Praktijkonderwijs is dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfredzame, volwassen mensen. Leerlingen krijgen een programma op maat, waarin het accent ligt op persoonlijkheidsontwikkeling op de gebieden Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap in een veilige, prettige leeromgeving waarin iedereen elkaar kent en iedereen zichzelf mag zijn. De belangrijkste informatie over en voor het Praktijkonderwijs vind je hier.

Aanmelden voor het Praktijkonderwijs is enkel mogelijk op advies van de basisschool. Mocht je meer willen weten, dan ben je, samen met je ouders, altijd welkom op onze school. Maak hiervoor een afspraak T. (0495) 513 660.  

 

Passie als kompas!