De brugklas

Het Kwadrant is de enige school voor het vmbo met Praktijkonderwijs in Weert en omgeving. Het is een middelgrote, nog erg overzichtelijke, school waar sfeer, interesse voor elkaar, maar ook regels gewoon belangrijk zijn. Samen leven, werken, studeren en ontspannen op een positieve manier!


Leerwegen

Op Het Kwadrant kun je terecht voor:

  • De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • Praktijkonderwijs
  • Vakmanschapsroute

Ook LWOO- geïndiceerde leerlingen kunnen bij ons terecht.

In het begin is het even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen. Maar, de grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Wij helpen je daarbij!


VMBO

Zoals de naam al aangeeft bereidt het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (vmbo) bereidt je voor op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs). We kennen een basisberoepsgerichte en een kaderberoepsgerichte leerweg: de eerste heeft wat minder theorie en is ook ietsje minder moeilijk dan de tweede. Naast het reguliere vmbo heeft Het Kwadrant ook Praktijkonderwijs en een Vakmanschapsroute in huis.

In het tweede leerjaar ga je een keuze maken uit de volgende profielen:

  • Bouwen, Wonen en Interieur (techniek)
  • Produceren, Installeren en Energie (techniek)
  • Zorg & Welzijn
  • Dienstverlening & Producten 
  • Economie en Ondernemen 


Vakken

Wil je weten welke vakken er gegeven worden en hoeveel uur per week je een bepaald vak krijgt? Bekijk dan hier de lessentabel:

Lessentabel

Benieuwd waar de verschillende afkortingen voor staan? Bekijk dan HIER de vakken met hun afkortingen.


Lesrooster

Je start in de onderbouw iedere dag om 08.30 uur en meestal eindigt je lesdag om 14.20 uur. 


Begeleiding

Elke leerling krijgt een coach toegewezen. De coach is het eerste aanspreekpunt tussen leerling, ouders en school en is, naast de leerling, de belangrijkste persoon die de noodzaak van zorg beoordeelt. Samen met het Intern Ondersteunings Team en de ouders van de leerling wordt bepaald hoe de zorg het beste gestalte kan krijgen.


Veel extra’s

Het Kwadrant biedt extra’s voor leerlingen die uitgedaagd willen worden. Zo heeft de school een KUNSTKLASplus. Dit is een extra kans en mogelijkheid voor leerlingen, met meer dan gemiddelde interesse voor een bepaalde discipline (beeldende kunst, fotografie, decor, theater, muziek, etc), om zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Talent is niet noodzakelijk, het gaat om de interesse. Tijdens de praktische lessen wordt steeds meer het contact met de omgeving gezocht; leerlingen gaan kijken bij bedrijven in de regio en voeren opdrachten uit.

De scholen van LVO Weert zijn bovendien Topsport Talentscholen. Topsporters krijgen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

Passie als kompas!