Het Kwadrant: veelgestelde vragen

1) Hoe groot zijn de klassen gemiddeld? 

 • VMBO:
  - Basisberoepsgerichte klassen zijn gemiddeld tussen de 15 en 18 leerlingen.
  - Kaderberoepsgerichte klassen zijn gemiddeld tussen de 20 en 23 leerlingen.
 • Bij Praktijkonderwijs zijn de klassen tussen de 12 en 16 leerlingen.


2) Hoeveel verschillende niveaus hebben ze bij jullie en wat is het hoogste niveau wat er bij jullie gehanteerd wordt?

Op het VMBO hebben wij hebben twee verschillende niveaus: basis en kader. Kader is het hoogste niveau wat je kunt halen. Soms is er ook opstroom voor een vak mogelijk, waardoor je een vak op mavo niveau kunt volgen. Maar het hoogste diploma dat je kunt halen is een kader diploma bij ons op school.


3) Hoe is de verhouding tussen de theorielessen en de praktijklessen verdeeld?

 • Bij het VMBO is de verhouding ongeveer 50/50; dus de helft is theorie en de andere helft van de lessen is praktijk.
 • Bij praktijkonderwijs komt er steeds meer praktijk bij gedurende de schooltijd.


4) Hoeveel uur zien de leerlingen hun coach?

 • VMBO:
  Op Het Kwadrant werken wij met een coach (andere benaming voor mentor). De coach zien leerlingen gemiddeld 5-8 uur per week. De leerlingen hebben 5 uur coachtijd. Hierin zijn ze bezig met klassenbinding, wie ben jij, wat zijn je leerdoelen enz. Daarnaast geeft de coach zijn eigen vak ook nog aan de klas, bijvoorbeeld Engels. Op deze manier kom je aan 5-8 uur per week.
 • Praktijkonderwijs:
  De leerlingen starten elke dag bij hun coach. Ze krijgen daar ook de PLT, persoonlijke leertijd, de theorievakken. Voor het eerste jaar zijn dat ongeveer 15 lessen per week.


5) Op welke manier besteden jullie extra aandacht aan kinderen met bijv. ADD?

Wanneer het nodig is, zijn leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben aangemeld voor de oranje route en hebben wij al een voorgesprek gehad. Dit wil niet altijd zeggen dat leerlingen met een diagnose oranje route zijn, dit heeft de basisschool dan al met u besproken en dan is het gesprek ook al waarschijnlijk geweest.

De basisschool geeft altijd in het Onderwijskundig rapport aan wat de ondersteuningsbehoeften zijn van een leerlingen. Deze gegevens neemt de coach van de leerlingen door, waardoor wij al weten wat een leerling nodig heeft. 

Al onze docenten zijn bekend met de verschillende diagnoses. Wanneer docenten vastlopen, dan gaan ze altijd naar de ondersteuningscoördinator toe en gaan we samen met ze kijken wat nodig is. Moeten wij extra ondersteuning inzetten? Is wat hulp bij het plannen al voldoende? Dit is dus allemaal aangepast aan het kind, hier maken wij maatwerk van. Elk kind heeft namelijk een andere ondersteuningsbehoefte en hier kunnen wij dan ook niet één vast plan op zetten.

Wat belangrijk is, dat jullie altijd aan de bel trekken als iets niet lekker loopt of wanneer uw zoon/dochter thuis komt met iets wat hij op school niet heeft durven zeggen.


6)Wat voor vakken krijg je en hoeveel huiswerk?

Op het vmbo hebben we de volgende vakken in de onderbouw: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, gym, beeldende vorming, mens & natuur, mens & maatschappij, economie, techniek en verzorging. De laatste drie vakken zijn praktijkvakken.

Voor elk vak kun je huiswerk krijgen, dit valt over het algemeen best mee. Vaak krijg je tijdens de les al tijd om hier aan te werken.


7) Ik heb dyslexie krijg je dan meer hulp?

Wanneer je een officiële dyslexieverklaring hebt, dan heb je recht op enkele hulpmiddelen. Je krijgt dan extra tijd bij een toets, je mag gebruik maken van een voorleesprogramma (Claroread), van sommige vakken krijg je het boek digitaal. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de spelling van woorden, behalve als de toets over spelling gaat.

Wanneer jij nog meer hulp nodig hebt, gaan wij kijken waar het probleem ligt en waar je hulp bij nodig hebt. Dan kan de dyslexiecoördinator altijd nog individuele hulp bieden.


8) Hoeveel leerkrachten heb je ongeveer per dag?

Je hebt elke dag zes les uren, dus in principe ook zes verschillende docenten. Soms heb je een docent voor meerdere vakken, dan kan het zijn dat je er per dag minder hebt. Ook heb je soms een blokuur (twee uur achter elkaar hetzelfde vak). 


LVO Weert: veelgestelde vragen

De Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen en check onze interactieve poster voor het aanbod.

Aanbod LVO Weert1) Ik heb van mijn basisschool het advies vmbo-basis of vmbo-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een vmbo-basis of vmbo-kader advies melden zich aan op de Het Kwadrant of het BRAVO! College Cranendonck. Op het BRAVO! College kun je een vmbo-diploma behalen binnen het profiel Dienstverlening & Producten. Het Kwadrant biedt de volledige vierjarige opleiding aan waarbij de leerlingen na het tweede leerjaar kunnen kiezen uit de profielen:

 • EO: Economie en Ondernemen
 • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
 • PIE: Produceren, Installeren en Energie
 • ZW: Zorg & Welzijn
 • DP: Dienstverlening & Producten

Zowel op Het Kwadrant als op het BRAVO! College wordt tevens een techniekopleiding aangeboden in samenwerking met het MBO en bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. Op het BRAVO! College wordt deze opleiding aangeboden onder de naam BIVAK. Op Het Kwadrant onder de naam Vakmanschapsroute.


2) Ik heb van mijn basisschool het advies mavo/vmbo-t. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een mavo (vmbo-t)-advies melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. 3) Ik heb van mijn basisschool het advies havo. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een havo-advies melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van havo. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.4) Ik heb van mijn basisschool het advies atheneum/vwo. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een atheneum-advies melden zich aan op Het College Weert of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het atheneum in een gecombineerde havo/atheneum-brugklas. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.

 

5) Ik heb van mijn basisschool het advies havo/atheneum. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen die een havo-vwo advies krijgen, kunnen zich zowel op de Philips van Horne als op Het College aanmelden. Leerlingen en ouders maken in geval van een havo-vwo advies zelf de keuze welke school het beste bij de leerling past. De intentie is om uiterlijk na leerjaar 2 in beeld te hebben welk niveau het beste bij de leerling past. Het streven is om alle leerlingen in het derde leerjaar op het niveau te hebben waar eindexamen in zal worden gedaan. Dat is belangrijk omdat de leerlingen in dat jaar hun profielkeuze maken.

Op Het College worden leerlingen met een havo/vwo-advies in een atheneumklas geplaatst. Hier wordt op vwo-niveau lesgegeven. Het streven is immers dat een leerling, met de juiste begeleiding, zijn of haar schoolloopbaan op Het College als vwo-leerling kan vervolgen.

 

6) Ik heb van mijn basisschool het advies gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een gymnasium-advies melden zich aan op Het College Weert.7) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

 • Het Kwadrant: in de brugklas van het vmbo zitten alle basis- en kaderleerlingen bij elkaar in gecombineerde klassen. Leerlingen van Praktijkonderwijs zitten in aparte klassen.
 • Philips van Horne: alle leerlingen starten hun opleiding met een tweejarige brugperiode. Er zijn drie type brugklassen: mavo, mavo/havo en havo. Aan het einde van leerjaar 2 wordt de leerling bevorderd naar mavo 3 of havo 3.
 • Het College Weert: in de brugklas zitten atheneum- en gymnasiumleerlingen bij elkaar in gecombineerde klassen. Leerlingen die het Tweetalig Onderwijs volgen, komen bij voldoende aanmeldingen in een aparte brugklas. Ook leerlingen van Koers zitten in een aparte brugklas.
 • BRAVO! College Cranendonck: 1 BIVAK-klas (techniek), 1 vmbo-basis/kader gecombineerd, 1 vmbo-kader/mavo gecombineerd, 1 mavo/havo, 1 havo/atheneum en bij voldoende aanmeldingen 1-atheneum.8) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op het vwo. Atheneum- en gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de locatie Het College Weert. Let wel, voor het Tweetalig Onderwijs heb je een eenduidig vwo-advies nodig. 9) Ik wil het Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium, oftewel Onderzoeken & Ontwerpen, is alleen mogelijk op het vwo. Atheneumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert.10) Waar kan ik als topsporter terecht?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. 11) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen. Het College is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.12) Hoe zit het met aanmelden?

Van maandag 24 t/m vrijdag 28 maart 2025 is de aanmeldweek. Meer info is te vinden op de aanmeldpagina13) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden kan tijdens de aanmeldweek van maandag 24 t/m vrijdag 28 maart 2025. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert. 

Voor schooljaar 2025-2026 wordt er geen maximum gesteld aan het aantal leerlingen dat toegelaten wordt tot het Koers onderwijs. Leerlingen vullen na aanmelding bij Koers een online motivatieformulier in.

 

De kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen zijn op

maandag 2 juni 2025.

Passie als kompas!