Vakmanschapsroute

Combinatie VMBO/MBO


Straks ga je naar de middelbare school. Weet je al welke? Kies je voor Het Kwadrant? Dan kun je kiezen voor de vakmanschapsroute! De vraag naar technisch geschoold personeel blijft groeien. Daarom biedt Het Kwadrant, in nauwe samenwerking met partners uit het onderwijs en het regionale bedrijfsleven, deze unieke techniekopleiding aan. Dit is een opleiding die gericht is op techniek, waar de leerlingen vooral met hun handen kunnen werken. Binnen deze opleiding bieden wij twee routes aan: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en Produceren, Installeren & Energie (PIE). Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren om zelfstandig en samen te kunnen werken.

De eerste leerjaren zijn algemeen en oriënterend van aard, daarna volgt de verdieping. Het accent ligt niet zo zeer op het tot in de finesse onder de knie krijgen van technische vaardigheden, maar meer op het vermogen om zelfstandig en oplossingsgericht te kunnen handelen in werksituaties. 

Bekijk HIER een folder met meer informatie over deze unieke opleiding.

Samenwerking met bedrijfsleven

Uniek aan de opleiding is de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Mensen uit het bedrijfsleven verzorgen gastlessen en je gaat regelmatig naar bedrijven toe om zelf te ervaren hoe het erop de werkvloer aan toe gaat.  

Passie als kompas!