Wat is het Praktijkonderwijs (PRO)?

Het Praktijkonderwijs (PRO) is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om een schooldiploma vmbo te halen. Zij moeten een verwijzing hebben en kunnen tot ongeveer 18 jaar Praktijkonderwijs volgen.


Op maat

Leerlingen krijgen een op maat gesneden programma, waarbij de nadruk ligt op de gebieden Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap.

Zelfredzaamheid

Doel van het Praktijkonderwijs is dat de leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen die in staat zijn zichzelf te onderhouden en te verzorgen. Hierbij hoort het vinden en aanvaarden van arbeid op de arbeidsmarkt. Of het volgen van een vervolgopleiding op MBO niveau-entreeopleiding. Dit wordt vanuit school uitgezet voor die leerlingen die dit niveau kunnen halen.


Certificaat en diploma

Bij de praktijkvakken is het altijd mogelijk om een landelijk erkend certificaat te behalen. Dit gebeurt in samenwerking met de betreffende brancheorganisaties.

HK_site2.jpg


Stage

Stage lopen is een vast onderdeel van het schoolprogramma in de bovenbouw. Stage en arbeid worden voorbereid op school én in het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). Het ATC is een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Centraal staat het oefenen van arbeidsvaardigheden. Iedere leerling zal tijdens zijn/haar schoolloopbaan minimaal één periode van acht weken werken op het ATC van Het Kwadrant.


Veiligheid en structuur

Op het Praktijkonderwijs zijn een veilige leeromgeving en een duidelijke structuur erg belangrijk. Duidelijke regels en afspraken, eigen (vak)leerkrachten en een eigen pauzeplaats en kantine. Daarnaast is het vak Sociale Vaardigheden een vast onderdeel van het rooster. In de onder- en middenbouw kunnen de leerlingen tevens deelnemen aan de methode Rots en Water om hun zelfvertrouwen te vergroten.


Big Picture Learning

Op het Praktijkonderwijs wordt les gegeven volgens de Amerikaanse onderwijsmethode 'Big Picture'. In Nederland is deze methode beter bekend onder de noemer 'Onderwijs persoonlijk maken'. Met deze onderwijsmethode wordt de persoonlijke interesse van iedere leerling verbonden met de wereld om ons heen en met het onderwijs. Waar een leerling echt goed in is en waar hij echt belangstelling voor heeft, zijn belangrijk voor wat we op school gaan doen. Het onderwijs sluit aan bij wat je om je heen ziet en beleeft. In reflectieweken wordt hier samen met de coach en ouders op teruggekeken. 


Samenhangende kenmerken van Big Picture Learning
  • Leren in de echte wereld met projecten
  • Elke leerling heeft een persoonlijk leerplan
  • Authentiek assessment en beoordeling
  • Kleinschalige schoolorganisatie
  • Advisory structuur in vaste leergroepen
  • Ambitieuze schoolcultuur
  • Leiderschap en ondernemerschap
  • Betrokkenheid van ouders/familie en andere volwassenen
  • Samenwerking met en voorbereiding op vervolgonderwijs
  • Permanente professionele ontwikkeling en coaching