Wat is het Praktijkonderwijs (PRO)?

Het Kwadrant Weert is een school voor Vmbo en Praktijkonderwijs. Is uw kind tussen de 12 en 18 jaar en heeft hij/zij van de basisschool het advies ‘praktijkonderwijs’ gekregen, dan kunt u hem/haar aanmelden op onze school. Daarna gaan wij samen met een aantal mensen kijken of hij/zij geschikt is voor praktijkonderwijs. Geschikt? Dan is uw kind van harte welkom bij ons!

Het doel van het praktijkonderwijs

Het doel van het praktijkonderwijs is de leerlingen 'maatschappij-klaar' maken. Ze leren werknemersvaardigheden zoals:

  • Hoe om te gaan met collega's;
  • Hoe ze zichzelf moeten presenteren;
  • Hoe ze moeten plannen;
  • Hoe voeren ze zelfstandig werkzaamheden uit;
  • Hoe ze zichzelf kunnen verzorgen en onderhouden.

Daarnaast zijn vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de sociale vaardigheden erg belangrijk. Wij maken de leerlingen maatschappij-klaar op 4 gebieden, namelijk wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
Dit zijn de 4 pijlers van het praktijkonderwijs.

Veiligheid en structuur

Op het Praktijkonderwijs vinden wij een veilige leeromgeving en een duidelijke structuur erg belangrijk. Dit bereiken wij door: duidelijke regels en afspraken, vaste coach(es), vast coachlokaal, continu rooster en een eigen pauzeplaats en kantine. Daarnaast kunnen de leerlingen deelnemen aan de Rots en Water training, om hun zelfvertrouwen te vergroten.

DSC09332.jpg

Passie als kompas!