Begeleiding

Mocht de leerling moeite hebben met bepaalde onderdelen van zijn/haar ontwikkeling dan zijn er een aantal te volgen stappen:

  • Vakleerkrachten en coaches hebben regelmatig overleg over de leerlingen, in een leerlingbespreking of tijdens een collegiale consultatie.
  • Er kan de hulp ingeroepen worden van de eigen zorgcoördinator die de leerling kent.
  • De leerling kan besproken worden in het zorgteam.
  • Mochten het zorgteam geen advies kunnen geven of mochten de adviezen niet het gewenste effect hebben, dan kan een leerling besproken worden in een breder verband. Ouders worden altijd van de vorderingen op de hoogte gehouden.
  • Daarnaast zijn er trainingen voor de leerlingen op het gebied van faalangst, weerbaarheid, extra coaching, vrije tijdsbesteding, creatieve therapie, logopedie en schoolmaatschappelijk werk.


HK_site1.jpg

 

Passie als kompas!