Lestijden

Individuele coachgesprekken   08.45 uur - 09.05 uur      
Les 1 en 2 09.10 uur - 10.30 uur
Pauze 10.30 uur - 10.55 uur 
Les 3 en 4  10.55 uur - 12.40 uur
Pauze 12.40 uur - 13.10 uur
Les 5 en 6  13.10 uur - 14.55 uur

Let op: op dinsdag is er les tot en met lesuur 4. Na 14.55 uur kan er op afspraak deelgenomen worden aan het aanbod van de huiswerkklas, ProPunt en de taalklas. 

Iedere leerling heeft een eigen individueel rooster. Dit biedt de coach aan en zal in de agenda wordenopgenomen. Kleine verschillen kunnen ontstaan door de gymlessen. Deze zijn voor de leerling terug te vinden in het individuele rooster. De praktijklessen worden in blokken aangeboden. Leerlingen die stage lopen volgen de werktijden van het bedrijf.


HK_site3.jpg