Stage

Stage lopen is een vast onderdeel van het schoolprogramma in de bovenbouw. Voordat een leerling op stage kan, gaat hij/zij eerst naar het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). Het ATC is een samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Op het ATC leren leerlingen basisvaardigheden als op tijd komen, omgaan met collega’s en werken voor een werkgever. Wanneer een leerling het ATC succesvol heeft afgerond, mag hij/zij een externe stage volgen.

Een leerling loopt minimaal 2 dagen in de week stage. Dit wordt gedurende zijn/haar schoolloopbaan uitgebreid. Als een leerling gaat uitstromen wordt er gekeken naar een eventuele toekomstige arbeidsplek.

Klik hier om te zien hoe de opbouw van het stagelopen binnen ons praktijkonderwijs eruit ziet. 

Passie als kompas!