Uitstroom

Wanneer een leerling het praktijkonderwijs afrondt op zijn/haar 18e, ontvangt hij/zij een officieel praktijkonderwijsdiploma. De leerling is dan klaar om te starten op de arbeidsmarkt of om door te stromen naar een vervolgopleiding.

Uitstroomprofielen

Er zijn twee uitstroomprofielen binnen het praktijkonderwijs: Leren en Werk. Aan de hand van het gekozen profiel wordt het lesprogramma aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de leerling. Wanneer een leerling bijvoorbeeld wil doorleren, krijgt hij/zij meer theorie dan een leerling die ervoor kiest om uit te stromen richting werk.

Uitstroom werk
Tijdens fase 3 heeft de leerling een richting en praktijkvak gekozen. Binnen dit praktijkvak heeft de leerling al branchegerichte certificaten kunnen behalen, die van waarde zijn op de werkvloer en de arbeidsmarkt. Wanneer een leerling gekozen heeft voor het uitstroomprofiel werk, ligt in fase 2 en 3 meer focus op praktijkervaring opdoen en stage lopen. Er wordt voor deze leerlingen gekeken of ze bij de plaatsingsstage ook een arbeidscontact kunnen krijgen. Op die manier kunnen ze meteen doorstromen naar een geschikte werkplaats. Er zijn drie vormen werk waar leerlingen naar kunnen uitstromen, namelijk beschermde arbeid, arbeid met ondersteuning en reguliere arbeid.

Uitstroom leren
Wanneer de leerling wil doorleren wordt er in fase 2 en 3 meer focus gelegd op de theoretische vakken, om zo de leerling voor te bereiden. Doorleren kan op twee verschillende manieren. Er is een mogelijkheid om door te stromen naar het VMBO. Dit doen leerlingen dan meestal tijdens hun eerste of tweede jaar bij het praktijkonderwijs. Wanneer dit van toepassing is voor een leerling wordt dit meestal al besproken tijdens de intake. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om na de afronding van het praktijkonderwijs te starten met een MBO 1 Entreeopleiding. Voor sommige leerlingen is er de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de Entreeopleiding (in Weert), om eventueel het jaar erna te starten bij Entree. We hebben daarvoor een samenwerking met Gilde Opleidingen. In dit 'pre-Entree'-traject kan de leerling 1 dagdeel oefenen op het MBO. Het doel is om de overstap gefaseerd te laten verlopen.

Nazorg / naschoolse begeleiding

Het Praktijkonderwijs biedt twee jaar nazorg aan, waarbij er contact wordt onderhouden met de leerling om te kijken of deze nog op zijn plek zit bij het gekozen werk of de vervolgopleiding. We benaderen deze leerlingen tweemaal per jaar en gaan na hoe het met ze is. Wanneer nodig wordt ondersteuning geboden met het zoeken naar een beter passende werkplek of kan er gebruik worden gemaakt van een jobcoach.

Passie als kompas!