Diploma

In de Wet op het voortgezet onderwijs is vastgelegd dat elke leerling, bij het succesvol verlaten van het Praktijkonderwijs, een schooldiploma ontvangt.
Het is ook in de wet vastgelegd dat het diploma wordt gekoppeld aan een portfolio. Een leerling heeft gedurende zijn/haar schoolloopbaan bewijzen verzameld in een portfolioklapper. Deze bewijzen laten zien dat hij/zij doelen heeft behaald. Dit zijn doelen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, burgerschap, Nederlands, rekenen, ICT en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee toont een leerling aan gekwalificeerd te zijn voor de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Ook moet een leerling minimaal 80% van de schooltijd aanwezig zijn geweest.

Leerlingen die niet voldoen aan de eisen voor het diploma praktijkonderwijs ontvangen geen schooldiploma. Zij krijgen wel een verklaring van deelname. 

Certificaten

Bij de praktijkvakken is het altijd mogelijk om een landelijk erkend certificaat te behalen. Dit gebeurt in samenwerking met de betreffende brancheorganisaties. Hierdoor wordt een certificaat ook erkend door het werkgebied.

Voordat een leerling op examen kan gaan, wordt er in overleg met de leerling, ouders, de vakdocent en de coach een oefenexamen gepland. Wanneer een leerling er klaar voor is, kan hij/zij een examen afleggen. Dit examen kan op school plaatsvinden, maar ook op een stageplek.

Examens

Bekijk HIER het handboek examinering praktijkonderwijs. Hierin is alle informatie over de examens opgesomd.

 

Passie als kompas!