Hoe ziet PRO eruit?

Wij zijn een kleine school die werkt vanuit de visie Big Picture Learning. Hierbij staat de leerling (met zijn/haar ouders) écht centraal. We werken binnen een fijne veilige leeromgeving en iedere leerling heeft een op maat gemaakt, individueel rooster. Vaak hebben onze leerlingen extra begeleiding nodig in vakken als rekenen en Nederlands, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het stellen van vragen, het maken van vrienden of kunnen zich moeilijk concentreren. Ook werken onze jongeren beter in een kleine groep met een vast team aan leerkrachten.

Opbouw onderwijs

Wij hebben ons praktijkonderwijs verdeeld in 3 fases. Wannéér leerlingen overgaan naar de volgende fase, is per leerling verschillend. Hierbij kijken we naar waar de leerling staat in zijn/haar ontwikkeling.

Fase 1: Wie ben ik?
Tijdens de eerste fase wennen de leerlingen aan de nieuwe schoolcultuur, leren ze plannen, presenteren en zelfverzekerd zijn in sociale situaties. Ook wordt kennis gemaakt met de verschillende praktijkvakken.

Fase 2: Wat kan ik?
Wanneer de leerling er klaar voor is, kan deze overgaan naar fase 2. Hier ontdekken de leerlingen waar hun kwaliteiten liggen, door ervaring op te doen tijdens zowel de praktijkvakken als de stages. Ook wordt verder georiënteerd op de verschillende praktijkvakken. De leerling start bij het arbeidstrainingscentrum (ATC) om te leren hoe een bedrijf werkt en wat er verwacht wordt van een werknemer. Na het succesvol afronden van het ATC mogen de leerlingen stagelopen. De leerlingen gaan vervolgens op diverse plekken stagelopen om erachter te komen welke richting ze op willen.

Fase 3: Wat word ik?
Leerlingen stromen meestal door naar fase 3 in de laatste 1 of 2 jaar van hun tijd op het praktijkonderwijs. In de laatste fase maken ze een keuze voor een richting die ze op willen gaan en gaan ze zich hierin verdiepen.
Leerlingen gaan samen met de school kijken naar een toekomstige werkplek óf de school ondersteunt in het zoeken en aanmelden bij een vervolgopleiding. De leerlingen lopen gericht stage, vaak in een bedrijf waar ze mogelijk ook terecht kunnen voor een baan.

DSC09374.jpg

Vier pijlers

Binnen ons praktijkonderwijs werken we met vier periodes. In iedere periode staat een van de pijlers (wonen, werken, vrije tijd en burgerschap) centraal. Hier wordt in de Persoonlijke LeerTijd (PLT) en tijdens de praktijkvakken aandacht aan besteed. Iedere periode wordt afgesloten met een activiteitenweek en een reflectieweek. In deze weken hebben wij een aangepast rooster waarin we met de leerlingen terugkijken op de afgelopen periode. De leerlingen bereiden een presentatie voor over hun vorderingen en presenteren deze aan ouder(s), verzorger(s), coach(es), etc.

(Praktijk)vakken

Naast Nederlands en rekenen, welke worden aangeboden tijdens de persoonlijke leertijd, bieden we ook de volgende praktijkvakken aan:

  • Werken in de keuken
  • Werken in het groen
  • Werken in de techniek
  • Huishoudkunde
  • Handel en logistiek

Naast deze praktijkvakken bieden wij ook nog lessen lichamelijk opvoeding aan en kunnen onze leerlingen leren zelfredzaam te worden op het woonzorgcomplex.

Passie als kompas!