Hoe ziet PRO eruit?

Praktijkonderwijs is voor leerlingen die moeite hebben met leren en daardoor geen regulier VMBO-diploma kunnen halen. Deze leerlingen hebben echter andere mogelijkheden. Deze staan bij ons dan ook nadrukkelijk centraal in hun ontwikkeling en toeleiding naar het zelfstandig leren functioneren in de maatschappij op de gebieden van werken, wonen, vrije tijd, het-burger-zijn of, indien mogelijk, naar verdere scholing. De leerling is hierin de maat, staat hierin centraal. Hierbij gebruik makend van de Passie van de leerling.

Elke leerling heeft dan ook een op maat toegesneden, individueel rooster. Vaak hebben deze leerlingen extra begeleiding nodig in vakken als rekenen en Nederlands, maar ook op sociaal-emotioneel opzicht. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het stellen van vragen, het maken van vrienden of zich concentreren. Ook werken deze jongeren beter in een kleine groep met een vast team aan leerkrachten. Dit team werkt op een specifieke manier met onze jongeren.


Coach

De belangrijkste persoon naast de leerling in dit proces is de coach. Elke leerling heeft een vaste coach die samen met de leerling een individueel ontwikkelplan (IOP), en hieraan gekoppeld een individueel leerplan, opstelt. Dit gebeurt voor alles waarmee de leerling bezig is op school: theoretische vakken, praktische vakken, stage en zijn/haar persoonlijkheidsontwikkeling. Er is regelmatig tijd voor een coachingsgesprek, het coachmoment. De leerlingen starten elke dag bij hun eigen coach met een PMU (Pick me Up).

Hiernaast hebben de coaches vier maal per jaar een reflectiegesprek met de leerling waarin wordt teruggekeken op de afgelopen periode en nieuwe leerdoelen worden gesteld voor de komende periode. Tweemaal zijn de ouders erbij. De leerlingen presenteren zichzelf en geven hun vorderingen, nog te bereiken doelen en hulpvraag aan.

HK_site9.jpg


Het Praktijkonderwijs: drie fases

Fase 1

Kenmerken:

 • Vaste coach voor instroomleerlingen.
 • Het leren wennen aan de nieuwe schoolcultuur.
 • Leerling en coach leren elkaar kennen.
 • Leerlingen ontdekken hun passie.
 • Leerlingen volgen alle vakken.
 • Er wordt een start gemaakt met het opstellen van een Individueel Ontwikkelplan (IOP): Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Fase 2

Verdeeld in fase 2.1 en 2.2. waarbij versnelde doorstroom mogelijk is.

Kenmerken:

 • Vaste coachleerling maakt een keuze in de praktijkvakken.
 • Richten op mogelijkheden en passie.
 • Leren in de echte wereld.
 • Behalen van branchegerichte certificaten in de praktijkvakken via interne stage.
 • Arbeidstrainingscentrum (ATC) naar externe stage.
 • Vaststellen van een uitstroomprofiel en lesprogramma hierop richten.

Fase 3

Kenmerken:

 • Vaste coachspecifieke, individuele begeleiding richting uitstroom.
 • Gericht individueel onderwijsaanbod.
 • Leren in de echte wereld.
 • Behalen van branchegerichte certificaten in de praktijkvakken.
 • Uitstroom.


Activiteiten

Naast de lessen is er aandacht voor diverse groepsactiviteiten, excursies, gastlessen, een introductiekamp en diverse projecten al dan niet onder regie van de leerling zelf. In fase 3 is deelname mogelijk aan een buitenlandreis.


Nazorg /naschoolse begeleiding

Om de duurzaamheid van de uitstroom van onze leerlingen te waarborgen, blijven we deze nog twee jaar na hun schoolverlaten volgen in hun nieuwe omgeving. We benaderen deze leerlingen tweemaal per jaar en gaan na hoe het met ze is. Hiernaast nodigen wij hen, ouders/opvoeders en contactpersonen in hun werksituatie of vervolgonderwijs uit om, in geval van problemen/hulpvragen, contact met ons op te nemen. We zoeken dan samen naar een mogelijke oplossing.