Regels en afspraken   

Het Kwadrant Praktijkonderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op Het Kwadrant Praktijkonderwijs duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut. Zodat onze leerlingen en schoolmedewerkers weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. 

Schoolregels

Om een schooldag goed te laten verlopen, zijn er een aantal regels en afspraken. Hieronder de belangrijkste.
 • Alle schoolregels gelden voor het gehele schoolterrein, inclusief pauzeplaatsen, andere locaties van de school en gymzalen.
 • Voor leerlingen die met de fiets komen, heeft Het Kwadrant een fietsenstalling. Om de verkeersstroom te reguleren stappen ’s ochtends alle verkeersdeelnemers bij de poort af. Leerlingen zetten hun fiets in het. Voor scooters/brommers is er een aparte stalling.
 • Bij het stimuleren van de zelfstandigheid hoort ook het leren in de echte wereld. Onze leerlingen krijgen dan ook geregeld les op een andere locatie dan school. We verplaatsen ons met de fiets naar deze externe locaties. We verwachten dat leerlingen, die met het openbaar vervoer óf lopend naar school komen, een eigen fiets op school stallen.
 • Het zich ophouden in de fietsenstalling is niet toegestaan. Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico. Sluit je fiets of bromfiets altijd af. Je moet ervoor zorgen dat je elke les op tijd bent. Iedere leerling dient gepaste kleding te dragen
 • Provocerende kleding en kleding die een uiting is van racistisch of extreem gedrag zijn niet toegestaan.
 • We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan. Pesten, schelden en vechten worden niet geaccepteerd.
 • Tijdens de pauzes/tussenuren is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten of in de lokalen of gangen te zijn. Een en ander met uitzondering van leerlingen welke naar een andere leslocatie gaan.In de aula, de hal en op het buitenterrein kan worden gegeten en gedronken en je deponeert het afval in de bestemde bakken.
 • Roken is niet toegestaan; wij zijn een rookvrije school met een rookvrij terrein.
 • Het dragen van een pet/hoed in het schoolgebouw is niet toegestaan.
 • Het gebruiken van alcohol, het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van drugs, vuurwerk of wapens is verboden.
 • Het is iedereen uitdrukkelijk verboden enige vorm van geluid- en/of beelddragers en GSM’s zichtbaar aan te hebben staan/te gebruiken in het leslokaal en OLC. Is ersprake van misbruik dan volgt inbeslagname.Procedure: bij inbeslagname wordt de geluid- en/ of beelddrager afgegeven aan de leerlingenconciërge, na inlevering van een geschreven schoolreglement kan het apparaat de eerstvolgende werkdag worden opgehaald.

HK_site7.jpg


Tien gouden regels LVO

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels: 

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. 
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. 
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet. 
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. 
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. 
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte. 
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Passie als kompas!