Praktijkonderwijs (PRO)

Welkom op de website van het Praktijkonderwijs! Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om via het reguliere onderwijs een VMBO-diploma te halen. Doel van het Praktijkonderwijs is dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfredzame, volwassen mensen. Leerlingen krijgen een programma op maat, waarin het accent ligt op persoonlijkheidsontwikkeling op de gebieden Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap in een veilige, prettige leeromgeving waarin iedereen elkaar kent en iedereen zichzelf mag zijn.

De belangrijkste informatie over en voor het Praktijkonderwijs vindt u op deze pagina.  

  • Bekijk HIER het informatieboekje dat bij de start van het schooljaar uitgereikt is aan alle ouders en leerlingen en gaat over het schooljaar 2022-2023. 
  • Informatiebrochure voor alle leerlingen, ouders en basisscholen.